Oferta praktyk wakacyjnych dla studentów specjalności „Dziennikarstwo”

Oferta praktyk wakacyjnych dla studentów specjalności „Dziennikarstwo”

1. „Gazeta Wyborcza” – Poznań W lipcu, sierpniu i wrześniu – po cztery miejsca w każdym miesiącu, po 4 tygodnie każda osoba. Zasady: złożenie deklaracji odbycia praktyk u pełnomocnika Dziekana – otrzymanie skierowania i porozumienia.

2. „Polska Głos Wielkopolski” i inne tytuły Polska Press: dzienniki, tygodniki i serwisy internetowe; oddziały w Poznaniu, Wągrowcu, Kaliszu, Pile, Gnieźnie, Śremie, Kościanie, Obornikach, Międzychodzie, Szamotułach, Grodzisku, Chodzieży. Redakcja w Poznaniu: 3 osoby do działu wydarzeń (miejskiego) w każdym z miesięcy (lipiec, sierpień, wrzesień); 1 osoba do działu sportowego i 1 osoba do działu kultury; 1 osoba w dziale internetowym – jako wydawca i reporter multimedialny.
Nauka CMS, realizacja i montaż filmów, SEO; każda osoba po 4 tygodnie. Inne redakcje – po ustaleniu z pełnomocnikiem i red. A. Pawłowskim. Zasady: przygotowanie listu motywacyjnego (określenie, do którego działu) i złożenie go u pełnomocnika Dziekana – otrzymanie skierowania i porozumienia.

3. WTK: po 2 osoby w lipcu, sierpniu i wrześniu, po 2 tygodnie każda osoba. Zasady: przygotowanie listu motywacyjnego (wysoko cenione umiejętności w zakresie nagrywania i montażu materiałów) i złożenie go u pełnomocnika Dziekana – otrzymanie skierowania i porozumienia.

UWAGI:

1. Wszelkie deklaracje i dokumenty proszę składać bezpośrednio do prof. UAM dr hab. Agnieszki Stępińskiej podczas dyżurów do 10 lipca 2017 r.
2. Otrzymanie skierowania oznacza podjęcie zobowiązania o odbyciu praktyk – lista praktykantów zostanie przekazana właściwym organizacjom medialnym. W sytuacji, gdy student nie pojawi się na praktyce, przedmiot ten nie zostanie zaliczony.
3. Przypominam, że praktyki można odbywać także w mediach studenckich – za taką działalność można zdobyć max 6 tygodni praktyk, poza kilkoma wyjątkami: a) redaktorzy naczelni, b) osoby, które współpracują z Kurierem Akademickim, c) osoby, dla których redaktorzy naczelni i opiekun mediów studenckich złożą wniosek o większą liczbę tygodni – mogą ubiegać się o zaliczenie większej liczby tygodni praktyk.
4. Kończąc III rok studiów każdy student DIKS powinien udokumentować odbycie 12 tygodni obowiązkowych praktyk.

Kierownik studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna I stopnia
prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska