Ogólnopolska konferencja naukowa „III Zimowa Szkoła Metodologiczna”

Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Teorii Polityki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w trzeciej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się w nowym terminie 17 marca 2018 r.

Wydarzenie adresowane jest dla wszystkich tych osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. Przedsięwzięcie będzie składać się z wykładów eksperckich z zakresu metodologii w naukach o polityce oraz tematycznych paneli warsztatowych, w trakcie których uczestnicy będą prezentować oraz przede wszystkim poddawać pod dyskusję swoje koncepcje badawcze. Zainteresowani będą mogli odbyć również indywidualne konsultacje z zaproszonymi specjalistami.

Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Możliwe będzie skonsultowanie swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów NCN (zapewniamy konsultacje z doświadczonym koordynatorem z zakresu nauk humanistyczno-społecznych, dr Dorotą Kiebzak-Manderą, oraz innych ekspertów NCN), rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wszelkich innych prac badawczych.

Zgłoszenia wraz z projektem badawczym zawierającym założenia metodologiczne (wzór dostępny na końcu zaproszenia) prosimy przesyłać do 28 lutego 2018 r. na adres sekretarza konferencji: bplotka.umk@gmail.com

Pytania dotyczące konferencji można kierować na powyższy adres oraz do pozostałych sekretarzy konferencji: mgra Michała Dahla (dahl.michal@gmail.com) oraz mgr Marii Lewandowskiej (maria-lewandowska@o2.pl).

Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.

Załączniki