Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa”Garbage Studies. Kulturowe i ekologiczne aspekty śmieci”

Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego, Studenckie Koło Naukowe Wschodoznawców UAM oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologów UAM serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Garbage Studies. Kulturowe i ekologiczne aspekty śmieci”, która odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2018 roku w Poznaniu.

Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja nad wielowymiarowym zagadnieniem śmieci. Pojęcie „śmieć” można rozumieć dosłownie – jako rzecz zużytą lub zniszczoną, która przeznaczona jest do wyrzucenia. W tym ujęciu interesuje nas, co rzeczywiście dzieje się z przedmiotami, których się pozbywamy, w jaki sposób są one zagospodarowywane – czy są po prostu wyrzucane, zbierane i wykorzystywane przez innych ludzi, segregowane i poddawane recyklingowi. Przedmioty te mogą stanowić również bezpośrednie zagrożenie dla życia i środowiska. Z drugiej strony śmieci można potraktować mniej dosłownie, jako kategorię społeczną i kulturową. I tak na przykład, śmieć zdaje się być użyteczną metaforą na to, co zbędne i niepotrzebne, czego przejawem są różnego rodzaju wykluczenia społeczne. Śmieć może być też zręcznym narzędziem oporu i kontestacji otaczającej nas rzeczywistości. Wreszcie, śmieć jako kategoria sama w sobie jest zróżnicowana społecznie i kulturowo. Dodatkowo niniejszą konferencją tworzymy przestrzeń do wspólnej i interdyscyplinarnej dyskusji na temat wpływu śmieci (a w zasadzie tego, co z nimi robimy) na środowisko i czekającą nas przyszłość.

W ramach konferencji proponujemy podjęcie następujących zagadnień:

  • śmieci jako zróżnicowana kategoria tworzona kulturowo;
  • śmieci jako kategoria marginalizacji społecznej;
  • śmieci jako produkt uboczny produkcji i konsumpcji;
  • śmieci, czyli rzeczy;
  • śmieci w naukach przyrodniczych;
  • śmieci w naukach o przeszłości;
  • śmieci w sztuce.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i abstraktów (max. 250 słów) przez formularz zgłoszeniowy do 18 marca 2018 roku. Formularz dostępny jest na stronie: http://bit.ly/2EL0EyA. Wszelkie uwagi oraz pytania prosimy kierować pod adres mailowy: garbagestudies2018@gmail.com. Więcej szczegółowych informacji o wydarzeniach towarzyszących konferencji pojawi się wkrótce. Proszę śledzić nasz fanpage FB: https://www.facebook.com/garbagestudies2018/.