Ogólnopolskie Naukowe Seminarium Konwersatoryjne pt. Przyszłość integracji i Unii Europejskiej. Polska perspektywa

Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Centrum Dokumentacji Europejskiej WNPiD UAM mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału  w Ogólnopolskim Naukowym Seminarium Konwersatoryjnym pt. Przyszłość integracji i Unii Europejskiej. Polska perspektywa, które odbędzie się 7 grudnia 2018 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (ul. Umultowska 89a, sala 43 parter).

Celem seminarium będzie przedyskutowanie problemów związanych z przyszłością integracji i Unii Europejskiej oraz miejscem Polski w UE w najbliższych latach. Seminarium będzie stanowić forum prezentacji, refleksji naukowej i debaty skupiającej się na konkretnych rozwiązaniach i propozycjach zmian w systemie integracyjnym. Konferencja służyłaby także refleksyjnemu poszerzaniu wiedzy i uzupełniałaby spektrum poznawcze środowiska naukowego i eksperckiego w zakresie tematu wiodącego Quo Vadis Europa? w odniesieniu do polskiego uczestnictwa w strukturach Unii Europejskiej.

Komitet Naukowy seminarium, chciałby sprofilować dyskusję wokół czterech tematów wiodących

  1. Zmiana w procesie kształtowania się Unii Europejskiej
  2. Determinanty wpływające na scenariusze rozwoju projektu integracyjnego
  3. Polska wobec przyszłości Unii Europejskiej
  4. Potencjalne skutki Brexitu dla Unii Europejskiej i dla Polski.

Planowany program seminarium

9.30    Otwarcie seminarium

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach

9.45 – 11.15  Debata naukowa wokół tematu wiodącego: Przyszłość integracji i Unii Europejskiej

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk, prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór

Dyskutanci:………………..

11.15 – 11.45  Przerwa kawowa

11.45-13.15  Debata naukowa wokół drugiego tematu wiodącego:  Przyszłość Polski w Unii Europejskiej

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Wiesław Bokajło, prof. zw. dr hab. Janusz Ruszkowski

Dyskutanci:……………………..

13.15  Podsumowanie seminarium

13.30  Obiad 14.00  Posiedzenie Zarządu PTSE wraz z przewodniczącymi Oddziałów (opcyjnie)