Ostateczny termin egzaminu certyfikującego z języka obcego

Ostateczny termin egzaminu certyfikującego z języka obcego odbędzie się w czwartek, 20 września o 9:00. By przystąpić do niego należy posiadać pisemną zgodę Prodziekana dr. Szymona Ossowskiego(po zgody prosimy zgłaszać się do Dziekanatu).