Pierwsze posiedzenia Społecznej Rady Programowej

W poniedziałek, 23 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie Społecznej Rady Programowej,  nowego ciała doradczego przy naszym Wydziale. W skład Rady wchodzą przedstawiciele świata nauki, kultury i biznesu. Nowy organ będzie pracował nad programami studiów prowadzonymi na WNPiD, tak by odpowiadały one potrzebom rynku, a także doradzał w zakresie badań realizowanych przez naszych naukowców.