Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/wnpid/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Stypendia z puli rządowej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada br. mija termin składania dokumentów na stypendia z puli rządowej, które przyznawane jest przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Dokumenty należy składać do Działu Współpracy z Zagranicą.

Czytaj więcej...

VIII edycja programu IP Erasmus

Czytaj więcej...Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII edycji programu IP Erasmus realizowanego przez nasz Wydział wspólnie z partnerami z Niemiec, Austrii, Belgii i Szwecji. Temat programu brzmi: "Kryzys legitymizacji partii politycznych". Spotkanie informacyjne odbędzie się w poniedziałek, 13 stycznia o godz. 13 w sali 149. Liczba miejsc przewidzianych w projekcie: 8.

Czytaj więcej...

Miesięczne stypendium w Moskwie

Czytaj więcej...Informujemy o możliwości miesięcznego wyjazdu na stypendium do Moskwy! Program adresowany jest do studentów WNPiD z minimum komunikatywną znajomością języka rosyjskiego, posiadających obywatelstwo polskie. Inicjatorem i opiekunem wymiany jest prof. Andrzej Stelmach. Dodatkowe informacje uzyskać będzie można podczas spotkań rekrutacyjnych, które odbędą się w najbliższą środę i czwartek w pokoju 167. Szczegóły poniżej.

Czytaj więcej...

Oferta stypendialna DAAD

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2014/2015.
Załączniki:
Pobierz plik (ENDbroszura_DAAD_2013_srodek.pdf)Oferta stypendialna DAAD[ ]274 kB

Obóz adaptacyjny studentów UAM w Łazach

Czytaj więcej...Gratulujemy wszystkim nowym Studentom pierwszego roku studiów! Wraz z przyjęciem na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczynasz wyjątkowy etap w swoim życiu, który wypełniony będzie pozytywnymi wrażeniami i żądzą wiedzy. Rozpocznij go z nami podczas Campusu Akademickiego w Łazach!

Czytaj więcej...

Zapraszamy na staż w Parlamencie Europejskim

Chcesz odbyć staż w ważnych instytucjach europejskich? Jeśli jesteś absolwentem naszego uniwersytetu, to czekają na Ciebie staże płatne w opcji ogólnej lub dziennikarskiej w ramach stypendium im. Roberta Schumana. Celem staży jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się przez nich z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej...

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium na rok akademicki 2013/2014 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2012/2013 oraz:
  1. szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku lub
  2. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.
Osoby spełniające powyższe warunki proszę o zgłoszenie do 20 września br. w Dziekanacie WNPiD u p. Karoliny Dobrowolskiej (pokój 135) wniosku (wraz z opiniami, zaświadczeniami) wg wzoru stanowiącego załącznik. Rozporządzenia MNiSzW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.

Więcej nt. stypendium: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2-1/

Dziekan WNPiD
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Praktyki i Staże

praktyki staze


wyklady otwarte

prawa kolumna PFNiS 200x150

Wideo

Dziennikarstwo
Media Relations
WNPiD
Dziekan zaprasza na studia!
Kulisy studiowania
LipDub UAM

 

Połączenie z siecią WiFi

RSS

feed-image RSS

Na tym portalu stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności Czytaj więcej…

Zrozumiałem