Polityka społeczna w XXI wieku. Polityka społeczna w trójwymiarze

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia.

Intencją organizatorów jest zapoczątkowanie cyklicznego corocznego wydarzenia, które będzie miało charakter trójwymiarowy.

Pierwszy wymiar to wymiana opinii, poglądów oraz prezentacja wyników prowadzonych przez Państwa badań naukowych z zakresu polityki społecznej. Drugi poświęcony będzie działaniom podejmowanym przez władze i instytucje szczebla państwowego oraz samorządowego, trzeci zaś wymiar stanowić będzie prezentację i promocję działań podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora (np. BARKĘ, CARITAS, Stowarzyszenie WIOSNA, spółdzielnie socjalne, itp.).

Ramowy oraz szczegółowy program dostępny w załączniku.