Poszukiwani wolontariusze!

Wydziałowa Grupa Badawcza Centrum News Literacy WNPiD UAM poszukuje osób chętnych do pomocy przy organizacji szkoły letniej News Literacy Summer Institute in Poznań 2018 (http://revjournal.org/news-literacy- 2/). Odbędzie się ona w dniach 8-13 lipca 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM we współpracy ze Stony Brook University (Nowy Jork, USA).

Zakres obowiązków przewidzianych dla naszych współpracowników będzie obejmował opiekę nad międzynarodową grupą uczestników szkoły letniej oraz wsparcie przygotowania i prowadzenia zajęć w trakcie całego kursu. Niezbędnym wymogiem jest biegła znajomość języka angielskiego. Dla współpracowników/współpracowniczek przewidywane jest wynagrodzenie.

Studenci/studentki WNPiD zainteresowani/zainteresowane udziałem w projekcie proszeni/proszone są o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres newsliteracywnpid@gmail.com do 28 maja 2018 r. Wybrane osoby otrzymają od Organizatorów informacje o dalszym etapie rekrutacji.