dr Agnieszka Bielawska » Pracownicy

dr Agnieszka Bielawska

adiunkt 211
Telefon służbowy: 061 829 6564
Photo of dr Agnieszka Bielawska

Informacja biograficzna

Biogram

Agnieszka Bielawska – uczęszczała do szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego w Szczecinie. Studia magisterskie, które ukończyła z oceną bardzo dobrą i wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce, odbyła na Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po obronie pracy magisterskiej 2 lata przebywała na Uniwersytecie Poczdamskim, gdzie otrzymała stypendium Kontakt-Stipendium des DAAD, a następnie stypendium Akademischen Auslandsamt. Studia doktoranckie odbyła na Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Równolegle ukończyła studia podyplomowe z zakresu administracja europejska prowadzone wspólnie przez Fachchochschule für  Verwaltung und Rechtpflege z Berlina i Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Od 2007 r. jest adiunktem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Publikacje

A. Bielawska, Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego oraz integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską, Toruń 2009.

A. Bielawska, J. Wiśniewski, K. Żodź, Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy w porównaniu z konstytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, Poznań 2006.

A. Bielawska, J. Wiśniewski, Wartości i stosunek do religii i kościołów Wspólnot Europejskich, Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich, Poznań 2009.

A. Bielawska, Niemcy jako adwokat Polski na drodze do Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, [w:] Spotkania polsko-niemieckie, red. Daniel Kawa, Toruń 2011.

A. Bielawska, Stosunki polsko-niemieckie w Unii Europejskiej (2004-2009), [w:] Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec: kontynuacja czy zmiana?, red. Ireneusz Paweł Karolewski, Wrocław 2011.

A. Bielawska, Rola Republiki Federalnej Niemiec w wizji polskiej prezydencji, [w:] Rocznik Integracji Europejskiej nr 6/2012, Poznań 2012.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Stosunki polsko-niemieckie
 2. Polska i Niemcy w Unii Europejskiej
 3. Partie w Republice Federalnej Niemiec
 4. Wartości Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz ich państw członkowskich
 5. Stosunki państwo-Kościoły w państwach europejskich
 6. Kościoły (polskie i niemieckie) wobec integracji Polski z UE
 7. Konflikty religijne

Uczestnictwo w projektach badawczych:

Od 2013 r. uczestnictwo w projekcie pt. „Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political science, Politische Wissenschaft i politologia w ujęciu porównawczym”.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Myśl polityczna
 2. Parte i systemy partyjne
 3. Logika
 4. Systemy religijne świata
 5. Religion in European and Middle East Culture and Politics
 6. Filozofia i etyka polityki
Kategorie: Seminaria licencjackie, Zakład Filozofii Polityki
Zaktualizowane 11 miesięcy temu.