Dr Alina Balczyńska-Kosman » Pracownicy

Dr Alina Balczyńska-Kosman

starszy wykładowca 156
Telefon służbowy: 61 829 6545
Photo of Dr Alina Balczyńska-Kosman

Informacja biograficzna

Biogram

Alina Balczyńska-Kosman – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.Praca doktorska na temat: „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie organów państwowych, jako element układu komunikowania”. Autorka publikacji  z zakresu mediów masowych, aktywności politycznej i medialnej kobiet, języka polityki.

Publikacja

Media w życiu publicznym – wybrane aspekty, red. A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2010.
A. Balczyńska-Kosman , Udział kobiet w mediach a problematyka stereotypów płci, „Przegląd Politologiczny” Poznań 2011, Nr 2.
A. Balczyńska-Kosman , The Participation of Women in the Media and in Politics – an International Dimension, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2010.
A. Balczyńska-Kosman, Some Issue on Women in Political, Media and Socio – Economic Space, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2012.
A. Balczyńska-Kosman, Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, red. A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J. Kałużna, E. Kania, Poznań 2012.
A. Balczyńska-Kosman, Instytucje regulujące radiofonię I telewizję a europejskie standardy  demokratyczne, „Przegląd Politologiczny” Poznań 2007 , Nr 3.
A. Balczyńska-Kosman , Język polityki jako jeden z elementów konstytuujących europejski dyskurs publiczny, [w:] 50 lat i co dalej? Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją, red. Z. Czachór, Poznań 2007.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Media i  procesy komunikowania masowego
 2. Polityka medialna i instytucje regulujące radiofonię i telewizję
 3. Aktywność polityczna i medialna kobiet
 4. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Unii Europejskiej
 5. Język polityki

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Komunikowanie polityczne
 2. Współczesne systemy medialne
 3.  Socjologia mediów
 4.  Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwo Unii Europejskiej
 5. Media i komunikowanie w życiu publicznym

Nagrody

Nagroda Dziekana w 2013 roku za działalność organizacyjną.

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Podróże
 2. Literatura i film
Kategorie: Seminaria licencjackie, Zakład Badań nad Integracją Europejską
Zaktualizowane 11 miesięcy temu.