Prof. zw. dr hab. Andrzej Gałganek » Pracownicy

Prof. zw. dr hab. Andrzej Gałganek

Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych 224
Telefon służbowy: 61 829 6578 Strona www: Strona internetowa
Photo of Prof. zw. dr hab. Andrzej Gałganek

Informacja biograficzna

Biogram

Andrzej Gałganek – politolog, filozof, profesor zwyczajny w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych  Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze A. Gałganka koncentrują się wokół problemów  stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i społecznej historii stosunków międzynarodowych oraz ich relacji, a także kategorii zmiany, hegemonii, narodzin i upadku, suwerenności oraz przemocy w systemie międzynarodowym.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

A. Gałganek, Historia stosunków międzynarodowych. Nierówny i połączony rozwój, Warszawa 2013

A. Gałganek, Historia teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009

A. Gałganek, Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym, Supercykle i wojna hegemoniczna. Poznań 1993

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

  1. Teoria stosunków międzynarodowych
  2. Historia stosunków międzynarodowych
  3. Genealogia międzynarodowości
  4. Międzynarodowość w podróży
  5. Rzeczy w stosunkach międzynarodowych

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  1. Teoria stosunków międzynarodowych
  2. Historia stosunków międzynarodowych
  3. Bezpieczenstwo międzynarodowe
  4. Filozofia stosunków międzynarodowych

Nagrody

Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiagnięcia naukowe (2010)

 

Kategorie: Seminaria magisterskie, Zakład Stosunków Międzynarodowych