Dr Anna Sakson-Boulet » Pracownicy

Dr Anna Sakson-Boulet

adiunkt 245
Telefon służbowy: 61 829 6594
Photo of Dr Anna Sakson-Boulet

Informacja biograficzna

Biogram

Anna Sakson – urodzona w Olsztynie, z Poznaniem związana od najmłodszych lat. Studiowała na UAM i Istanbul Bilgi University. Pracę doktorską, pod opieką prof. zw. dr hab. S. Wojciechowskiego, obroniła w roku 2013. Obecnie członek Zakładu Studiów Strategicznych.

Publikacje

A. Sakson, Utrata bezpieczeństwa żywnościowego jako źródło wewnętrznych konfliktów zbrojnych w Darfurze, „Przegląd Strategiczny” nr 2 2013.

A. Sakson, Greenpea contributions to the Protection of European Natural Environment, [w:] The faces and Problems of Modern Europe. Case Studies, red. J. Jeszka, S. Wojciechowski, Poznań 2010.

A. Sakson, Stan środowiska naturalnego oraz działania ONZ na rzecz jego ochrony, „Przegląd Zachodni” nr 1 2009.

A. Sakson, Unia Europejska wobec postanowień ramowej Konwencji w Sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto, [w]: Razem w sieci. Obywatele wobec zmian klimatycznych i przyszłości energetycznej Unii Europejskiej, red. Jaskulski A., Tomaszyk M., Poznań 2008.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Problemy globalne, zwłaszcza kwestia głodu i niedożywienia
 2. Działalność organizacji międzynarodowych
 3. Oficjalna pomoc rozwojowa
 4. Zrównoważony rozwój
 5. Polityka ekologiczna państw
 6. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Podstawy organizacji i zarządzania
 2. Historia stosunków międzynarodowych
 3. Polska w międzynarodowych stosunkach politycznych
 4. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 5. Społeczne podstawy kształtowania środowiska człowieka
 6. Międzynarodowa ochrona środowiska

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Podróże i poznawanie narodowych/lokalnych potraw
 2. Bieganie i fitness
Kategorie: Seminaria licencjackie, Zakład Studiów Strategicznych