Dr hab. Beata Przybylska-Maszner » Pracownicy

Dr hab. Beata Przybylska-Maszner

adiunkt 248
Telefon służbowy: 61 829 6597
Photo of Dr hab. Beata Przybylska-Maszner

Informacja biograficzna

Biogram

Beata Przybylska-Maszner – absolwentka europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Département de Sciences Juridiques Université Nancy 2 w zakresie prawa wspólnotowego (DEA, Diplôme d’Études Approfondies – droit communataire). Pracę doktorską zatytułowaną Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony obroniła w roku 2004. Sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego czasopisma Rocznik Integracji Europejskiej (www.rie.amu.edu.pl). Wiceprezes Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, członek PTSM i PTNP – oddziały w Poznaniu. Członek rady redakcji czasopisma „International Relations and Diplomacy”. Recenzent w czasopiśmie „Przegląd Europejski”. Kierownik studiów podyplomowych „Ewaluacji, kontroli i audytu projektów unijnych”. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publikacje

M. Rewizorski, B. Przybylska-Maszner, System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony, Warszawa 2012.
The Arab spring, red. B. Przybylska-Maszner, Poznań 2011.
Misje cywilne Unii Europejskiej, red. B. Przybylska-Maszner, Poznań 2010.
B. Przybylska-Maszner, A. Potyrała, Leksykon integracji europejskiej w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, Poznań 2009.
A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, Leksykon integracji europejskiej w obszarze „Sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo”, Poznań 2008.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych
 2. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej
 3. Relacje państw afrykańskich z Unią Europejską
 4. Zagadnienia dotyczące wybranych aspektów systemu instytucjonalnego UE
 5. Organizacje pozarządowe w procesie integracji Polski z UE, w szczególności zagadnienia związane z absorpcją środków UE

 

Projekty badawcze w trakcie realizacji

2013-2015 Jean Monet Programme LLP, EDUPOL module „The European Integration Process. The double reunification through the EU Education Policies (1948-2012)”, (wykonawca)

2013–2014 „Unia Europejska wobec procesów transformacyjnych w Egipcie po roku 2011” – udział w projekcie realizowanym w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NN 2012/05/B/HS5/005 (wykonawca)

2011-2014 – „Wojskowe zaangażowanie operacyjne Unii Europejskiej w rozwiązywanie konfliktów w Afryce – analiza politologiczno-prawna” – projekt indywidualny finansowany ze środków WNPiD

Projekty badawcze zakończone

2012-2013 „Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na progu XXI wieku”– udział w projekcie realizowanym w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NN 116455040 (wykonawca)

2012-2013 „Zarządzanie procesem integracji europejskiej w dobie kryzysu” grant badawczy realizowany w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – Zakład Europeistyki – sfinansowany ze środków PAN pozyskanych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

VI. 2011-III. 2012 –przygotowanie i koordynacja projektu badawczego „The Arab Spring” – finansowanie ze środków WNPiD

2011 – udział w międzynarodowym projekcie badawczym „De-bordering, re-bordering and symbols on the European boundaries” współfinansowanym ze środków Collegium Polonicum w Słubicach i European University Viadrina, Frankfurt (Oder)

2010 – 2011 – udział w projekcie „Priorytety prezydencji na przykładzie przygotowań Polski do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna”. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NN 116329139 (wykonawca)

VI. 2009-XII. 2010 – przygotowanie i koordynacja projektu badawczego „Operacje Unii Europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 2003-2009” – finansowanie ze środków WNPiD

2006-2009 – udział w projekcie Pracowni Badań nad Integracją Europejską WNPiD oraz Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej zatytułowanym „Integracja versus atomizacja” – interdyscyplinarne konwersatorium badawcze oraz interdyscyplinarna grupa badawcza – finansowanie WNPiD UAM

2007 – udział w projekcie zespołu badawczego Zakładu Stosunków Strategicznych „Współczesne aspekty terroryzmu” – finansowanie WNPiD UAM

2004-2006 – udział w projekcie zespołu badawczego w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych INPiD „Węzłowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego” – finansowanie WNPiD UAM

2005 – koordynator merytoryczny projektu międzynarodowego „Globalisation, threats and opportunities” – seria videokonferencji z udziałem studentów stosunków międzynarodowych ze Stanów Zjednoczonych, Węgier, Francji, Polski

2005 – grant badawczy WNS na prowadzenie badań naukowych związanych z projektem „Koncepcja Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa UE – aspekty dysfunkcjonalne” (wizyta studyjna w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa europejskiego – wywiady oraz kwerenda w księgozbiorze biblioteki na Université de Paris II – Francja – Paryż, termin: 1-21.06.

[tabbt title=”Dydaktyka”]

 1. Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 2. Prawo europejskie
 3. Integracja europejska
 4. Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
 5. Programy i fundusze Unii Europejskiej
 6. Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 7. Historia integracji europejskiej – studia podyplomowe
 8. Projekty organizacji pozarządowych – studia podyplomowe
 9. Edukacja europejska – studia podyplomowe

 

Kategorie: Seminaria licencjackie, Zakład Badań nad Integracją Europejską
Zaktualizowane 11 miesięcy temu.