Dr hab. Elżbieta Lesiewicz » Pracownicy

Dr hab. Elżbieta Lesiewicz

adiunkt 257
Telefon służbowy: 61 829 6614
Photo of Dr hab. Elżbieta Lesiewicz

Informacja biograficzna

Biogram

Elżbieta Lesiewicz – w 1990 ukończyła magisterium na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na Wdziale Historycznym. W latach 1990-92 była zatrudniona jako asystent w Instytucie Historii, od 1992 w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (obecnie Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Najnowszej Historii Politycznej). W 1999 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Publikacje

E. Lesiewicz, Europejski podręcznik historii jako próba wypracowania wspólnej pamięci zbiorowej obywateli Unii Europejskiej, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 3.

E. Lesiewicz, Polska debata polityczna wobec eurokonstytucji, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2009, nr 4.

E. Lesiewicz, Przeobrażenia systemu politycznego Czech i ich skutki w kontekście polityki integracji z UE, [w:] Między historią a politologią. Wybór problemów, red. T. Wallas, Poznań 2010.

E. Lesiewicz, Suwerenność państwa w europejskim procesie integracyjnym, [w:] Unia Europejska – wielowymiarowość procesu integracji, red. E. Lesiewicz, Poznań 2010.

E. Lesiewicz , Polacy wobec idei integracji europejskiej w latach 1918-1939 i 1989-2009, [w:] Dwa dwudziestolecia. Geopolityka, państwo, społeczeństwo, red. P. Hauser, W. Mazurczak, Poznań 2010.

E. Lesiewicz, The activities of polish women in the European Parliament, [w:] The participation of women in the media and in politics, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2010.

E. Lesiewicz, Europa między tendencjami uniwersalistycznymi a partykularnymi, [w:] 50 lat i co dalej? Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją, red. Z. Czachór, Poznań 2007.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Polityczne i społeczne aspekty integracji europejskiej
 2. Elastyczna integracja w europejskim procesie integracyjnym
 3. Partycypacja kobiet w polityce
 4. Polityka historyczna
 5. Stosunki polsko-czeskie

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

Dwa Dwudziestolecia. Geopolityka, państwo, społeczeństwo – uczestnictwo w projekcie badawczym

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Najnowsza Historia Polityczna – wykłady i ćwiczenia
 2. Najnowsza Historia Polityczna Polski – wykłady i ćwiczenia
 3. Seminarium dyplomowe

Nagrody

Nagroda Dziekana za działalność dydaktyczną
Nagroda studentów Politologii. Ulubiony ćwiczeniowiec 2012

Zainteresowania

 1. Podróże
 2. Jazz
 3. Taniec
Kategorie: Seminaria licencjackie, Zakład Najnowszej Historii Politycznej
Zaktualizowane 11 miesięcy temu.