Prof. zw. dr hab. Marek Żyromski » Pracownicy

Prof. zw. dr hab. Marek Żyromski

kierownik Zakładu Teorii Polityki 218
Telefon służbowy: 61 829 6572
Photo of Prof. zw. dr hab. Marek Żyromski

Informacja biograficzna

Biogram


Marek Żyromski – urodzony 25 maja 1957 a więc znak zodiaku bliźniak; po szkole podstawowej (nr 34); II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu o profilu humanistycznym; 1976-1980 studia historyczne na UAM w Poznaniu – praca magisterska z zakresu historii wojskowości („Strategiczne i taktyczne problemy bitwy o Zatokę Leyte”), studia ukończone z wyróżnieniem (średnia 4,86) i medalem UAM; studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UAM i praca doktorska pod kierunkiem prof. Janusza Ziółkowskiego – pierwszego demokratycznie wybranego po II wojnie rektora UAM; półtoraroczne stypendium w Rzymie (Scuola storica italo-polacca presso Istituto Luigi Sturzo 1988-1989); 1997 r. książka habilitacyjna „Gaetano Mosca – twórca socjologicznej teorii elity”; przejście do Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (1999); liczne stypendia w Londynie (1991, 1996, 2001, 2005), w Rzymie (2004, 2010)  i staże naukowe w Berlinie (2011, 2012, 2013). W 2008 tytuł profesora na podstawie książki „Teorie elit a systemy polityczne”.

Publikacje

M. Żyromski, The Elite in the Lower Danube Provinces of the Roman Empire, Mosina 1995.
M. Żyromski, Gaetano Mosca.Twórca socjologicznej teorii elity, Poznań 1996.
M. Żyromski, Praefectus classis. The commanders of the Roman imperial navy during the Principate, Poznań 2001.
M. Żyromski, Teorie elity a systemy polityczne, Poznań 2007.
M. Żyromski,, Ideology, propaganda and symbols of power. The example of capital of Rome, Poznan 2009.
M. Żyromski, The Three „Founding Fathers” of Elites’s Theory: Mosca, Pareto and Michels,  Poznan 2012.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Teorie elit na tle innych koncepcji stratyfikacji społecznej.
 2. Funkcjonowanie elit w systemach społeczno – politycznych (zarówno państw współczesnych, jak i historycznie istniejących).
 3. System administracji i władzy wczesnego cesarstwa rzymskiego (okres pryncypatu).
 4. Problematyka władzy politycznej.
 5. Przemiany społeczeństwa polskiego w procesie transformacji ustrojowej.

Kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych:

W 2013 złożenie projektu grantu NCN dotyczącego systemów totalitarnych (jako kierownik).
W 2013 złożenie projektu grantu NCN dotyczącego partycypacji politycznej i budżetu obywatelskiego (jako uczestnik).

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Elity polityczne
 2. Socjologia ogólna
 3. Społeczna historia cywilizacji europejskiej
 4. Seminaria magisterskie

Nagrody

2013 – stypendium profesorskie przyznane przez JM Rektora UAM dla najlepszego profesora Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Podróże i zwiedzanie Europy
 2. Podróże i zwiedzanie świata
 3. Dobry film i dobra literatura
Kategorie: Seminaria magisterskie, Zakład Teorii Polityki