Prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler » Pracownicy

Prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej, profesor, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych 244
Telefon służbowy: 61 829 6593
Photo of Prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler

Informacja biograficzna

Biogram

Radosław Fiedler –  prodziekan ds. współpracy międzynarodowej, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Koordynator Wydziałowy programu Erasmus+. Autor artykułów i książek związanych z problematyką badawczą na temat wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań „bliskowschodniego obszaru niestabilności” oraz proliferacji broni jądrowej, terroryzmu oraz fundamentalizmu islamskiego, warsztatu korespondenta wojennego. Zainteresowania badawcze obejmują także problematykę negocjacji oraz obraz konfliktów i terroryzmu w przekazie medialnym. Prezes Fundacji Fiedlerów.

Publikacje

1. Pesymiści i optymiści. Dwa podejścia wobec problemu proliferacji broni jądrowej po zimnej wojnie, „Przegląd Strategiczny”, nr 2, 2011, s. 43-58.
2. Beyond the Non-Proliferation Treaty. A Case Study of India, Pakistan and North Korea, „Przegląd Strategiczny”, nr 2, 2012, s. 29-40.
3. Hard power dismisses soft power – the United States’ relations with the Iranian Islamic Republic in the shadow of the nuclear program, „Przegląd Politologiczny”, nr 3/2013, s. 27-38.
4. Turkey and the Iranian Nuclear Program. Challenges and Opportunities, w: Turkey-Poland. 600 years of Friendship, (eds.) V. Ayhan, P. Osiewicz, M. Kural, International Middle East Peace Research Center, Embassy of the Republic of Poland in Ankara, 2013, s. 169-192.
5. Od Przywództwa Do Hegemonii. Stany Zjednoczone Wobec Bliskowschodniego Obszaru Niestabilności W Latach 1991-2009, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010.
6. Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej. Dylematy i wyzwania, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2013.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

  1. Bliski Wschód.
  2. Problem proliferacji broni jądrowej
  3. Fundamentalizm religijny
  4. Terroryzm
  5. Negocjacje biznesowe i policyjne
  6. Obraz konfliktów w mediach

Kierowanie projektami badawczymi finansowanymi przez NCN:

1.Irański program atomowy wyzwaniem dla reżimu nieproliferacji broni jądrowej. Ograniczenia, możliwości oraz perspektywy NN 116694140

2. Unia Europejska wobec procesów transformacyjnych w Egipcie po roku 2011 2012/05/B/HS5/00510

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

1. Negocjacje
2. Negocjacje w biznesie międzynarodowym
3. Systemy religijne świata
4. Global Politics

Zainteresowania

Prezes Fundacji Fiedlerów wspierającej dialog międzykulturowy  i aktywizację społeczności lokalnych http://www.fundacja-fiedlerow.pl/.

Kategorie: Seminaria magisterskie, Władze wydziału, Zakład Pozaeuropejskich Studiów Politycznych