prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz » Pracownicy

prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz

profesor UAM 211
Telefon służbowy: 61 829 6564 Strona www: przemyslawosiewicz.eu
Photo of prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz

Informacja biograficzna

Biogram

Przemysław Osiewicz – członek zarządu poznańskiego oddziału PTNP. Członek International Political Science Association (IPSA). Sekretarz IPSA Research Committee RC-15. Członek zarządu PTSM o/Poznań. Członek zwyczajny Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Stypendysta/pobyty studyjne: Södertörns Högskola (Szwecja); Eastern Mediterranean University (Cypr); MEN (2001), Chinese Culture University (Tajwan, 2008), National Taipei University (Tajwan, 2009), Selçuk Üniversitesi (Turcja, 2010), the Policy Research Center of Ningbo (Chiny, 2010), Linneaus Univerisity (Szwecja, 2011), Konya Üniversitesi (Turcja, 2011), Hogeschool Ghent (Belgia, 2012), the Ministry of Interior (Cypr, 2012), the Institute for Political and International Studies (Iran, 2013), the University of Nicosia (Cypr, 2014), Georgetown University Washington D.C. (USA, 2015). Wykładał m.in. na Cyprze, w Turcji, Iranie i na Tajwanie. Autor i współautor trzech monografii oraz ponad 70 artykułów naukowych.

Publikacje

 1. Konflikt cypryjski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 2. EU Membership and Its Influence on Poland’s Energy Security: Internal and External Dimensions, w: Poland’s Security: Contemporary Domestic and International Issues, pod red. S. Wojciechowskiego, A. Potyrały, Logos Verlag, Berlin 2013.
 3. European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, pod red. J. Jańczaka, P. Osiewicza, Logos Verlag, Berlin 2012.
 4. Poland-Turkey: 600 Years of Friendship, pod red. M. Kurala, P. Osiewicza, A. Veysela, IMPR/the Embassy of the Republic of Poland in Turkey, Ankara 2014.
 5. Wstęp, w: Konstytucja Republiki Cypryjskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.
 6. The Cyprus Issue and Its Impact on Turkey’s Accession to the EU, w: Turkey and Europe: Challenges and Opportunities, pod red. A. Szymańskiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2012.
 7. Nicosia. Conflict and Cooperation in the Divided Capital City, w: Conflict and Cooperation in Divided Cities, pod red. Jarosława Jańczaka, Logos Verlag, Berlin 2009.
 8. The United Nations and the European Union: Influence on the Ongoing Negotiation Process in Cyprus, w: Proceedings of the 7th International Congress on Cyprus Studies, 4-6 November 2009, pod red. Ü.V. Osam, Eastern Mediterranean University Publications, Famagusta 2010.
 9. Iran: Regional Policy After2005, „The Polish Quarterly of International Affairs”2008, Vol. 17, No. 3
 10. Pokojowa regulacja kwestii cypryjskiej. Aspekty prawne i polityczne, Mado, Toruń 2008.
 11. P. Schweers, P. Osiewicz, Die Militärs – Hüter der Republik? , „WeltTrends” 2008, No. 62
 12. Iran jako mocarstwo na Bliskim Wschodzie: przed i po rewolucji z 1979 roku, w: Iran – 30 lat po rewolucji, pod red. Aleksandry Dzisiów-Szuszczykiewicz, Biblioteka Bezpieczeństwa Narodowego, BBN, tom 12, Warszawa 2009.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Stosunki polityczne w regionie Bliskiego Wschodu
 2. Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych
 3. Kody geopolityczne
 4. Enklawy i eksklawy – teoria i studia przypadków
 5. Kwestia cypryjska
 6. Polityka zagraniczna Turcji i Iranu
 7. Państwa nieuznawane – teoria i studia przypadków

Kierownictwo/uczestnictwo w projektach badawczych

 1. European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, w okresie 01.02.2012-28.02.2013, finansowanym ze środków the European University Viadrina, Frankfurt n/Odrą.
 2. Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, projekt badawczy własny N N116 455040.
 3. Cypr: dzieje, kultura, literatura, projekt badawczy własny N N103 175838, Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Conflict and Cooperation in Divided Cities, kierownik: dr Jarosław Jańczak (UAM Poznań), projekt międzynarodowy finansowany ze środków Collegium Polonicum w Słubicach oraz Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
 5. Unia Europejska wobec procesów transformacyjnych w Egipcie po roku 2011, grant NCN w ramach programu Opus, panel HS5.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Politics and Change in the Middle East
 2. Foreign Policy: Theory & Practice
 3. International Relations
 4. Geografia polityczna
 5. Geografia polityczna i ekonomiczna
 6. Polityka zagraniczna Polski
 7. Polityka zagraniczna państw współczesnych
 8. Azja Wschodnia i Południowa w stosunkach międzynarodowych
 9. Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych
 10. Seminarium

Nagrody

Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 23 września 2009 roku.

Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM za osiągnięcia w działalności dydaktycznej, 19 października 2009 roku.

Nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 22 września 2011 roku.

Nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 24 września 2012 roku.

Nagroda Dziekana WNPiD za działalność naukową i dydaktyczną z 7 października 2013.
Nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 22 września 2014 roku.

Nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 24 września 2015 roku.

Kategorie: Seminaria magisterskie, Zakład Pozaeuropejskich Studiów Politycznych