Prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski » Pracownicy

Prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski

kierownik Zakładu Studiów Strategicznych 220
Telefon służbowy: 61 829 6574
Photo of Prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski

Informacja biograficzna

Biogram

Sebastian Wojciechowski – kierownik Zakładu Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów RP. Były Dziekan Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Redaktor naczelny „Przeglądu Strategicznego’’. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Instytutu Zachodniego. Członek m.in.: Komisji Bałkanistyki PAN,  Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Rady Programowej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Rady Naukowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Ekspert OBWE ds. bezpieczeństwa i terroryzmu.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

– S. Wojciechowski, Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2000.

– S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku, Poznań 2002.

– W. Burszta, T. Kamusella, S. Wojciechowski (eds.), Nationalism Across the Globe, Poznań 2005.

– B. Koszel, S. Wojciechowski (red.), Zimna wojna (1946 – 1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego, Poznań 2007.

– P. Ebbig, R. Fiedler, A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych, Poznań 2007.

– R. Fiedler, S. Wojciechowski (red.), Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, Poznań 2008.

– S. Wojciechowski, M. Tomczak (red.), Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku. Teorie – Analizy – Prognozy, Poznań 2010.

– S. Wojciechowski, Interferencyjna koncepcja współczesnego terroryzmu, Bydgoszcz 2011.

– S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku, Pojęcie- przejawy-przyczyny, Poznań 2013.

– S. Wojciechowski, A. Wejkszner (red.), Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, Warszawa 2013.

– S. Wojciechowski, The Hybridity of Terrorism, Berlin 2013.

– S. Wojciechowski, A. Potyrała (eds.), Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, Berlin 2013.

– S. Wojciechowski, The Hybridity of Terrorism, Berlin 2013.

– A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski (eds.), Relations between the European Union and Egypt after 2011 – Determinants, Areas of Cooperation and Prospects, Berlin 2015.

– S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Warszawa 2017.

 

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne
 2. Stosunki międzynarodowe
 3. Tendencje dezintegracyjne (np. terroryzm, fundamentalizm, nacjonalizm)
 4. Problemy globalne
 5. Stosunki transatlantyckie

 

Kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych:

 1. ,,Teoria i strategia współczesnego terroryzmu. Analiza systemowa i funkcjonalna modelu’’  MNiSW – projekt indywidualny
 2. „Internal and International Aspects of Modern Terrorism” – kierownik projektu
 3. „Poland and the World in the 21st Century” projekt międzynarodowy – kierownik projektu
 4. „Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku” NCN – kierownik projektu
 5. ,,USA-Europa. Wyzwania, trendy i  perspektywy’’ NCN – uczestnik projektu
 6. Unia Europejska wobec transformacji w Egipcie po 2011 roku”  NCN – uczestnik projektu

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Międzynarodowe stosunki polityczne
 2. Polityka bezpieczeństwa
 3. Historia stosunków międzynarodowych
 4. Bezpieczeństwo międzynarodowe
 5. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE

Nagrody

Nagroda za książkę pt. ,,Nacjonalizm w Europie Środkowo – Wschodniej” przyznana z programu Unii Europejskiej.

Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, Warszawa 2001 r.

Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, Warszawa 2002 r.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną.
Stypendium – US Department of State.

Nagroda Honorato Gratias.

Medal za Długoletnią Służbę –  przyznany przez Prezydenta RP.

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Sport
 2. Turystyka
 3. Gromadzenie wspomnień uczestników II wojny światowej
Kategorie: Zakład Studiów Strategicznych
Zaktualizowane 11 miesięcy temu.