Dr Szymon Ossowski » Pracownicy

Dr Szymon Ossowski

prodziekan ds. studenckich, adiunkt 49
Telefon komórkowy: 61 829 6624
Photo of Dr Szymon Ossowski

Informacja biograficzna

Biogram

Szymon Ossowski – Absolwent politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dwóch specjalności: samorządowej i marketingu politycznego. Doktor nauk humanistycznych (2007) w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej WNPiD. Od 2003 roku sekretarz redakcji wydawanego przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa czasopisma naukowego Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. Członek założyciel i skarbnik Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W latach 2003-2007 pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu – działów odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową oraz public relations, w tym czasie odpowiedzialny między innymi za Biuletyn Informacji Publicznej i pełniący obowiązki rzecznika prasowego. Od 2007 roku kieruje jako nadawca (i redaktor naczelny) lokalnym programem telewizyjnym Ratajska Telewizja Kablowa, a jako wydawca lokalnym miesięcznikiem Gazeta Ratajska. Przewodniczący Rady Osiedla Żegrze – jednostki pomocniczej miasta Poznania. Współautor projektu RoweLOVE Rataje – koncepcji ścieżek pieszych i rowerowych, która zajęła drugie miejsce w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2014.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

D. Piontek, B. Hordecki, S. Ossowski, Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach, Poznań 2013

A. Stępińska, S. Ossowski, Three Generations Of Polish Journalists, w: „Journalism Studies” 2012, nr 5-6

A. Stępińska, S. Ossowski, L. Pokrzycka, L. Nowak, The Journalists and Journalism of Poland, [w:] „The Global Journalism in the 21st Century, pod red. D.H. Weaver, L. Willnat, 2012

B. Biskup, S. Ossowski Porównanie relacjonowania kampanii wyborczej w regionalnych wydaniach Gazety Wyborczej i Polska, The Times  – analiza porównawcza relacjonowania kampanii w wybranych regionach, [w:] „WYBORY SAMORZĄDOWE W MEDIACH REGIONALNYCH. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej”, pod redakcją Agnieszki Hess i Marka Mazura, Katowice 2012

S. Ossowski, W kierunku urynkowienia. Zagrożenia dla  liberalnej demokracji w Polsce, Poznań 2011.

S. Ossowski, Etyka polityczna liberalnej demokracji w Polsce. Poznań 2008.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Dziennikarstwo i badania nad współczesnym statusem dziennikarza
 2. Analiza zawartości mediów
 3. Marketing polityczny i wyborczy
 4. Polski system medialny
 5. Public relations w polityce i administracji publicznej
 6. Jakość demokracji i społeczeństwo obywatelskie w liberalnej demokracji

 

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

Wykonawca w ministerialnym projekcie badawczym „Informacje zagraniczne w polskich telewizyjnych programach informacyjnych” (projekt badawczy własny N N 116 11 35 34), kierownik projektu prof. Jacek Sobczak, projekt zakończony

Wykonawca w ministerialnym projekcie badawczym „Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach. Analiza medioznawczo-politologiczna”, (projekt badawczy własny NN116 318139), kierownik projektu dr hab. Dorota Piontek,  projekt zakończony.

Wykonawca w ministerialnym projekcie badawczym „Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej i Euro 2012: rola wydarzeń medialnych w kształtowaniu wizerunku państwa”, ( projekt badawczy własny N N116 614440), kierownik projektu dr Agnieszka Stępińska, projekt w trakcie realizacji.

Wykonawca w projekcie organizacji dwóch międzynarodowych konferencji naukowych „Profesjonalizacja dziennikarstwa” i „Nowe media” finansowanym z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa nr 1056/P-DUN/2013) ze środków na działalność upowszechniająca naukę w 2013, projekt zakończony.

Wykonawca w wydziałowym projekcie badawczym „Publicystyka polityczna w kanałach informacyjnych (TVP INFO, TVN24, Superstacja). Aktorzy, dziennikarze, tematy”, kierownik zespołu dr hab. Dorota Piontek, projekt zakończony.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Public relations
 2. Ekonomika mediów
 3. Reklama prasowa
 4. Marketing i reklama
 5. Podstawy marketingu
 6. Rzecznik prasowy – między teorią a praktyką

Zainteresowania

Zainteresowania pozanaukowe:

 1. Motoryzacja
 2. Technika wojskowa i historia konfliktów zbrojnych
 3. Działalność społeczna
Kategorie: Seminaria licencjackie, Władze wydziału, Zakład Komunikacji Społecznej