dr Tomasz Brańka » Pracownicy

dr Tomasz Brańka

starszy wykładowca 171
Photo of dr Tomasz Brańka

Informacja biograficzna

Biogram

Tomasz Brańka jest politologiem, specjalistą od współczesnych stosunków międzynarodowych. W kręgu zainteresowań naukowych znajdują się problemy państwowości we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem nordyckich terytoriów autonomicznych w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Naukowo zajmuje się także kategorią niesuwerennych uczestników stosunków międzynarodowych, regionalizmem oraz zrównoważonym rozwojem. Realizuje zajęcia dydaktyczne z m.in. technik twórczego myślenia i kreatywności w biznesie. Prowadził badania i wykładał m.in. w Szwecji, Danii, Islandii, Finlandii, Łotwie, Rosji, Turcji, Hiszpanii, Azerbejdżanie, Tajwanie, Czechach. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Członek zespołu Katedy Jean Monnet (EU DYNAMICUS – European Union: Economic Development, Young Europeans and Innovations in Crisis Overcoming and Union’s Sustainability). Jest Koordynatorem Instytucjonalnym UAM Programu Erasmus+. Współpracownik i wykładowca programu Uniwersytetu Bałtyckiego (The Baltic University Programme).

Publikacje

WYBRANE PUBLIKACJE:

  1. T. Branka, (2017) Climate refugees in contemporary world, [in:] Immigration crises, borders and the European Union, ed. J. Janczak
  2. T. Branka, J. Janczak (2015), Boundaries Revisited. A Conceptual Turn in European Border Practices, Logos Verlag, Berlin, ISBN 978-3-8325-3867-5, ISSN 1610-4277
  3. T. Brańka (2014), Scotland: between frontiers and boundaries. Second level boundary [in:] Branka T., Janczak J. (eds.), (2014), Boundaries Revisited. Conceptual Turn in European Border Practices, Logos Verlag, Berlin
  4. T. Branka, A. Bernaciak (2014), Regional Development and the Baltic Sea Region, The Baltic University Programme, Uppsala University
  5. T. Branka (2014), Supporters and Opponents of Autonomous Solutions, [in:] Branka T., Bernaciak A., Regional Development and the Baltic Sea Region, The Baltic University Programme, Uppsala University
  6. T. Brańka (2012), Geopolityczny status Królestwa Danii – mit państwa unitarnego, „Przegląd Politologiczny”, nr 4
  7. Brańka T., Lorenc M., Osiewicz P., Potyrała A. (2010), Irak – między wojną a pokojem, Toruń: Wydawnictwo Mado
  8. Brańka T. (2009), Tornio-Haparanda: A Unique Result Of Neighboring Towns [in:] Jarosław Jańczak (ed.), Conflict and Cooperation in Divided Cities, Berlin: Logos Verlag
  9. Brańka T. (2008), Overseas Countries and Territories’ Status in the European Community [in:] Beyond Borders: External Relations of the European Union, (ed.) J. Jańczak, Wydawnictwo WNPiD UAM, Poznań

Nauka

WYJAZDY GRANTOWE:

Luty 2017: Azerbejijan, Azerbaijan State Oil and Industrial University

Grudzień 2016: Jordania, Univesity of Jordan

Wrzesień 2014: University of Akureyri (Islandia) – EEA Grants

Czerwiec 2013: Hradec Kralove (Czechy)

Listopad 2013: Ural State University of Economics (Federacja Rosyjska)

Grudzień 2013: University of Barcelona (Spain)

Sierpień 2012: University of Akureyri (Islandia) – LLP-Erasmus – sierpień 2012

Wrzesień 2011: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”. POKL.04.01.01-00-019/10, stypendium naukowe dla młodych doktorów, Finlandia (Åbo Akademi; University of Lapland), wrzesień-listopad 2011.

Maj 2011: University of Malaga, Malaga, Spain

Czerwiec 2010: University of Malaga, Malaga, Spain

Listopad 2005:   Badania w Kopenhadze w ramach grantu na badania własne

Sierpień 2005:   Pobyt na Grenlandii w ramach grantu na badania własne

Sierpień 2002: Stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii Foreign Correspondents’ Programme 2002

Kategorie: Seminaria licencjackie, Zakład Pozaeuropejskich Studiów Politycznych