Prof. Zw. Dr Hab. Zbigniew Blok » Pracownicy

Prof. Zw. Dr Hab. Zbigniew Blok

profesor senior 215
Telefon służbowy: 61 829 6569
Photo of Prof. Zw. Dr Hab. Zbigniew Blok

Informacja biograficzna

Biogram

Zbigniew Blok

– Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM  – 1985-1987

– Zastępca  dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk  Społecznych  UAM – 1987-1991

– Kierownik Zakładu Teorii Polityki INPiD UAM – 1986-2012

– Dyrektor Instytutu Zarządzania w Instytucjach Samorządowych PWSZ w Kaliszu – 2000-2004

– Kierownik Zakładu Nauki o Polityce INEiS Politechniki Poznańskiej – 1983-1987

– Kierownik Podyplomowego Studium  Dziennikarskiego – 1973-1974

– Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN – 1985-1990, 1996-1998

– Kierownik Studium Doktoranckiego WNS UAM – 1994-1996

– Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej – 2010-2011

– Członek wielu rad programowych, komitetów redakcyjnych, redakcji czasopism i zeszytów naukowych

Publikacje

Z. Blok, O polityczności, polityce i politologii, Poznań 2009.

Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji systemowych na przykładzie Polski, Poznań 2007.

Z. Blok, Teoria polityki. Studia, Poznań 1998.

Z. Blok, Teorie struktur i zmian społecznych. Podobieństwa i różnice, Poznań 1999.

Z. Blok, Relacje między polityką a ekonomiką w warunkach rozwoju socjalistycznego. Studium metodologiczno-ekonomiczne, Poznań 1981.

Z. Blok, B. Stęplowski, Podstawy racjonalnego gospodarowania, Warszawa 1981.

Czym jest teoria w politologii, red. Z. Blok,  Warszawa 2011.

Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad kulturą polityczną, red. Z. Blok, Poznań 2005.

Dylematy zarządzania w instytucjach samorządowych, red. Z. Blok, Kalisz 2003.

Społeczne problemy globalizacji, red. Z. Blok,  Poznań  2001.

Transformacja systemowa w Polsce. Wybrane problemy,  red. Z. Blok, Poznań-Toruń 1993.

Funkcjonowanie systemu politycznego PRL w latach osiemdziesiątych. Uwarunkowania – Mechanizmy – Innowacje, red. Z. Blok , M. Rodziewicz, Szczecin 1989.

Młodzież jako podmiot procesów społecznych, red. Z. Blok, Poznań 1987.

Ochrona środowiska naturalnego. Społeczne problemy, red. Z. Blok, Warszawa 1987.

Społeczno-polityczne warunki gospodarowania w PRL, red. Z. Blok, Warszawa 1986.

Społeczne uwarunkowania gospodarowania w Polsce Ludowej, red. Z. Blok, Poznań 1986.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

– Teoria polityki i metodologia

– Relacje zachodzące między polityką a gospodarką

– Społeczne problemy ochrony środowiska

– Transformacja systemowa w Polsce

– Przedmiot badań politologii

Kategorie: Uncategorized