Prof. dr hab.Andrzej Sakson

pbn_logo

Biogram

Prof. zw. dr hab., socjolog (specjalizacja: socjologia narodu). Autor ponad 400 opracowań. Zainteresowania badawcze: mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie, migracje i uchodźcy, stosunki polsko-niemieckie, Obwód Kaliningradzki, przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski. W latach 2004-2011 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Członek wielu rad naukowych i redakcyjnych w Polsce i zagranicą.

Publikacje

 • A. Sakson, Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, Poznań 2011.
 • A. Sakson, Berlin-Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami, Wrocław 2010.
 • A. Sakson, Menschen im Wandel. Polen und Deutsche, Minderheiten und Migration in Europas Geschichte und Gegenwart, Potsdam 2008.
 • A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997, Poznań 1998.
 • A. Sakson, Młodzież Berlina Zachodniego. Studium Socjologiczne, Poznań 1991.
 • A. Sakson, Mazurzy-społeczność pogranicza, Poznań 1990.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Konflikty na tle narodowościowym
 2. Migracje zarobkowe oraz problemy uchodźców. Rynek pracy (bezrobocie)
 3. Stosunki polsko-niemieckie i polsko-litewskie w tym problemy pograniczy. Stereotypy i uprzedzenia
 4. Obwód Kaliningradzki, relacje polsko-rosyjskie
 5. Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich i Północnych
 6. Nowe ruchy społeczne i subkultury młodzieżowe

Kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych:

 • Republika Federalna Niemiec  20 lat po zjednoczeniu. Polityka-Gospodarka-Społeczeństwo – kierownik projektu zbiorowego
 • Przemiany na pograniczu polsko-niemieckim
 • Polacy i Polonia w Niemczech
 • Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury – współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich
 • East-West Migration in Europa
 • Stosunek społeczeństwa polskiego do niemieckich rewindykacji majątkowych

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Socjologia ogólna
 2. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie
 3. Obwód Kaliningradzki

Nagrody

 • Zloty Krzyż Zasługi
 • Nagroda im. Biskupa Ignacego Krasickiego
 • Medal Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
 • Labor Omnia Vincit – medal Towarzystwa Hipolita Cegielskiego
 • Honorato Gratias WSNHiD
 • AWR Zeichen

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Podróże i odkrywanie nowych światów: Amazonia – przyroda i ludzie
 2. Dzieje i kultura Mazurów – kolekcjonowanie ewangelickich druków mazurskich
 3. Redagowanie oraz lektura gazet i czasopism
 4. Dzieje polskiego lotnictwa myśliwego-szturmowego po 1945 r.
 5. Ruchy alternatywne: Berlin-Kreuzberg
 6. Muzyka rockowa
 7. Seriale: „Stawka większa niż życie”, „Kompania braci”