MgrFaustyna Mijalska

Biogram

Doktorantka w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznań. Ukończyła studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo narodowe (specjalność zarządzanie kryzysowe) oraz studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe (specjalność administracja bezpieczeństwa publicznego) oraz politologia (specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi).

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 • Kowalska F. (2019), Dystans pomiędzy elitami politycznymi a społeczeństwem polskim jako krajobraz po tzw. „aferze podsłuchowej” z 2014 roku, w: Przywileje władzy w Polsce – wybrane aspekty, P. Cygan, K. Szpak (red.), Instytut Polityk Publicznych, Kraków.
 • Kowalska F., Kardaś J. (2019), Wykorzystanie bezzałogowców w konflikcie na wschodzie Ukrainy, w: Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, M. Skarżyński, R. Kamprowski (red.), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • Kowalska F. (2019), Wprowadzenie stanu wojennego w kontekście debaty historycznej, „Refleksje”, nr 19-20/2019, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • Kowalska F. (2020), Zanieczyszczenie powietrza istotnym zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców polskich miast, „Refleksje”, nr 21/2020, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • Kowalska F. (2020), Wykorzystanie dronów w walce z zanieczyszczeniami powietrza, M. Skarżyński, R. Kamprowski (red.), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

Nauka

Obszar zainteresowań: to głównie rozwój inteligentnych miast, wpływ nowoczesnych technologii na rozwój państw, technologie obywatelskie, cyberbezpieczeństwo, powstawanie państw i państwa upadłe, kompetencje miękkie w zarządzaniu.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia:

 • Soft skills
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Miasta – wyzwania, wizje, perspektywy

Zainteresowania

 1. Filmy z całego świata
 2. Seriale
 3. Książki, głównie kryminalne i psychologiczne
 4. Sport
 5. Podróże