Obecna problematyk badawcza, którą zajmuje się Zakład:

  • Politologia w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rosji. Analiza porównawcza;
  • Liberalizm i teoria polityczna;
  • Wyzwania polskiej nauki o polityce;
  • Logika formalna dla politologów (podręcznik);
  • Chadecja niemiecka wobec Unii Europejskiej (1990 - 2017);
  • Filozofia społeczno - polityczna w Polsce (XVIII - XX w.).

Pracownicy Zakładu