DrAleksandra Monkos

Aleksandra Monkos uzyskała stopień doktora w zakresie nauk o polityce i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Kultury Politycznej). Jej badania koncentrują się na współpracy rozwojowej, pomocy demokratyzacyjnej (w tym wspieraniu mediów), społeczeństwie obywatelskim, edukacji medialnej, dezinformacji oraz roli nowych mediów w przemianach społeczno-politycznych. Obszar zainteresowań dr Monkos to Europa Środkowo-Wschodnia – zwłaszcza Ukraina, Białoruś i Polska.

W latach 2018-2021 kierowała grantem naukowym na temat wspierania rozwoju mediów przez polskie NGO w Ukrainie (finansowanie z Narodowego Centrum Nauki). Uczestniczka licznych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz konferencji naukowych (m.in. ECPR, ISA, IPSA, EISA, ASEEES).

W latach 2017-2019 była badaczką wizytującą na Uniwersytecie Sztokholmskim (Instytut Badań nad Mediami) w Szwecji oraz Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki (Instytut Dziennikarstwa) w Ukrainie. Stypendystka Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (2017-2018) oraz Fundacji UAM (2017-2018). Jest związana ze Stowarzyszeniem Demagog – pierwszą w Polsce pozarządową organizacją fact-checkingową.

Najważniejsze publikacje:

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Współpraca rozwojowa, pomoc demokratyzacyjna, promowanie demokracji – zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju mediów
 • Społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe oraz ruchy protestu w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Wolność mediów, edukacja medialna, fake news, dezinformacja, rola nowych mediów w przemianach społeczno-politycznych

Kierownictwo w projektach badawczych:

Uczestnictwo w projektach badawczych:

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej (ćwiczenia)
 2. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych (ćwiczenia)
 3. PR kryzysowy (ćwiczenia)
 4. Wolność słowa – obszar postradziecki (konwersatorium)
 5. Nauka 2.0 (konwersatorium)
 6. Digital methods (w przygotowaniu)
 • Stypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na pobyt badawczy w Kijowie (Ukraina) w ramach Visegrad Scholarship Program EaP (2017)
 • Stypendium Fundacji UAM dla najlepszych doktorantów (2017)
 • Stypendium Rektora UAM dla najlepszych doktorantów (2015-2017)

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 • Downhill skateboarding, narciarstwo, rower
 • Kuchnia roślinna, slow fashion, zero waste
 • Kultura niezależna, podróże