DrMagdalena Lorenc

pbn_logogoogle_scholar_logo scopus2

Biogram

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (UAM); absolwentka Podyplomowego Studium Muzealniczego (Uniwersytet Warszawski); studiowała historię sztuki i prawo (UAM); ukończyła protokół dyplomatyczny w Akademii Dyplomatycznej MSZ; uczestniczka szkoleń w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; wiceprezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału w Poznaniu oraz prezeska Sądu Koleżeńskiego Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej; członkini Life Writing Working Group (inicjatywa międzywydziałowa UAM) i Wydziałowej Grupy Badań nad Pamięcią Zbiorową; pełnomocniczka Dziekana WNPiD ds. Muzeum UAM; redaktorka tematyczna w „Public Policy and Economic Development” i członkini Rady Programowej „Refleksji. Czasopisma Naukowego Studentów i Doktorantów WNPiD UAM”; recenzentka współpracująca z „Przeglądem Zachodnim”, „Przeglądem Strategicznym” i „Środkowoeuropejskimi Studiami Politycznymi”; członkini Rady Programowej Kierunku Studiów Stosunki Międzynarodowe na WNPiD UAM; autorka ponad trzydziestu publikacji naukowych, której aktualne zainteresowania koncentrują się na metodologii badań polityczności muzeów; uczestniczka kilkudziesięciu konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich oraz kilku zagranicznych wyjazdów studyjnych (m.in. na Uniwersytet Florencki i EUI w 2015 r. oraz Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w 2017 r.), a także interdyscyplinarnych warsztatów PAN w RPA, Botswanie i Namibii w 2016 r.

Publikacje

Wybrane publikacje od 2017 roku:

2017

M. Lorenc, Muzeum (nie)pamięci. Koń a Muzeum Powstania Warszawskiego, [w:] Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, red. P. Czapliński, R. Nycz et al., Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa.

2017

M. Lorenc, „Oczy szeroko zamknięte” – czyli o tym, co jest, a czego nie widać w nowych polskich muzeach o II wojnie światowej, „Oblicza Komunikacji”, nr 10.

2018

M. Lorenc, M. Mikołajczak, Liturgical references in the swearing - in ceremonies of the President of the Republic of Poland after 1989, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.

2018

M. Lorenc, P. Forecki, Polityczność konfliktów pamięci, [w:] Kultura polityczna w poszukiwaniu nowego paradygmatu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wallasowi, t. 1, red. A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

2018

M. Lorenc, „Kulturalni politycznie” – słowo wstępne, [w:] Kultura polityczna w poszukiwaniu nowego paradygmatu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wallasowi, t. 1, red. A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

2018

M. Lorenc, „Polityka” i „kultura” – dwa kłopotliwe słowa na wstępie, [w:] Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wallasowi, t. 2, red. A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

2019

M. Lorenc, Polska – UNESCO do 1989, [w:] Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018, red. E. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska, Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, Warszawa.

2019

M. Lorenc, Parkur versus galeria. Widma Foucaulta w muzealnych korytarzach, [w:] Aneksy kultury. Dziedzictwo – współczesność – wirtualność, red. J. Siwczyński, P. Ochman-Tarka, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków.

2019

M. Lorenc, “The Museums of the Frontline” in Stepanakert or on the Armenian Remembrance of the Armed Conflict with Azerbaijan”, „Przegląd Strategiczny”, nr 12.

2020

M. Lorenc, Polityczność nowej „definicji” muzeum ICOM, czyli manewrowanie transatlantykiem wśród gór lodowych, „Muzealnictwo”, nr 61, wersja elektroniczna: https://muzealnictworocznik.com/resources/html/article/details?id=207036

2020

M. Lorenc, The Postulate of Grounded Theory in the Perception of the Museum of the Second World War in Gdańsk in Terms of Political Science, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4.

2020

M. Lorenc, „Trup w szafie” – krytycznie o bezkrytycznym Muzeum Stalina w Gori, „Przegląd Zachodni”, nr 3.

2021

M. Lorenc, Commissioned Book Review: Jan Zielonka, Counter-Revolution: Liberal Europe in Retreat, ”Political Studies Review”, 14 Feb, pub. on-line.

2021

M. Lorenc, The Potential of Microhistory Regional Research – the Case of the Yukhari Govhar Agha Mosque in the City of Shusha (Nagorno-Karabakh), [w:] Тринадцатые Байкальские социально-гуманитарные чтения: Mатериалы, t. 1, red. Ю.А. Зуляр et al., Wyd. ИГУ, Иркутск 2021.

Książki w przygotowaniu:

 • Wartość publiczna muzeów polskich. Polityka – wizja – misja (planowany termin złożenia w wydawnictwie: maj 2021)
 • Muzealne korytarze. Topografia polityczna (planowany termin złożenia w wydawnictwie: grudzień 2021)

Nauka

Obszar wiodący: Polityczność muzeów jako transdyscyplinarne pole badań politologiczno-muzeologicznych

W ramach obszaru wiodącego:

 • Fenomenologia jako metoda percepcji polityczności muzeów
 • Potencjał wizualnej teorii ugruntowanej w badaniach nad politycznością muzeów
 • Wartość publiczna (w rozumieniu M. Moore’a i T. Meynhardta) muzeów polskich

Obszary poboczne:

 • Metody etnograficzne w badaniach ceremonii i rytuałów władzy (w tym protokołu dyplomatycznego)
 • Nowe teorie i metody badań jakościowych w naukach społeczno-humanistycznych

***

Współautorka wniosku i koordynatorka projektu „Dialogi pamięci” – grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na upowszechnianie nauki; umowa nr 1257/P-DUN/2014

Dydaktyka

 • Wstęp do prawa dyplomatycznego i konsularnego (wykłady i ćwiczenia)
 • Prawo dyplomatyczne (wykłady i ćwiczenia)
 • Protokół dyplomatyczny (wykłady i ćwiczenia)
 • Protokół dyplomatyczny i etykieta w administracji publicznej (warsztat fakultatywny na WNPiD oraz kurs realizowany w ramach Uniwersytetu Otwartego UAM, a także na zlecenie innych jednostek organizacyjnych UAM, w tym Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, dawniej zaś Rektoratu)

Inne inicjatywy dydaktyczno-szkoleniowe:

 • Trenerka kompetencji miękkich dla doktorantów Wydziału Chemii UAM w ramach projektu „INNChem – rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym”, program POWER NCBiR
 • Tutor w programie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM – MISHiS
 • Opiekunka merytoryczna przedstawienia dyplomowego „Kim jest Anioł Paw?” w reż. D. Koniecznej w Studium Teatralnym STA
 • Organizatorka i prelegentka dorocznych warsztatów plenerowych „Hrabowie Raczyńscy – dyplomaci i mecenasi sztuki” dla studentów stosunków międzynarodowych (spec. dyplomacja) WNPiD, przy współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu Oddział w Rogalinie
 • Pomysłodawczyni i koordynatorka, z ramienia PTNP O/Poznań, cyklicznych szkoleń metodologicznych (wśród zaproszonych wykładowców byli m.in.: prof. K. Pomian, prof. M. Rószkiewicz, prof. E. Domańska, prof. M. Loba)

Nagrody

 • Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa za działalność naukową i organizacyjną
 • Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa za działalność dydaktyczną

Zainteresowania

W czasie wolnym bywam: kolekcjonerką i ekspertką mebli-antyków Thonet i J&J Kohn (po podyplomówce z rynku antykwarycznego w IHS UAM); instruktorką jeździectwa (byłam kierowniczką i zawodniczką Sekcji Jeździeckiej AZS UAM; III m-ce zespołowo w akademickich mistrzostwach Polski); raczkującą kajakarką górską (WWII); zaawansowaną enolożką; miłośniczką Kaukazu (raczej siedzącą z Kistami w Pankisi i wędrującą z Szenako do Szatili w konwencji T. Andersona, niż rojącą o zdobywaniu Uszby) … z czego wynika, że bliżej mi do lisa, niż do jeża z eseju I. Berlina.