Zakład Badań nad Integracją Europejską

O Zakładzie

Do głównych celów Zakładu należy:
•    prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej oraz kulturalnej o tematyce europejskiej;
•    upowszechnianie i urzeczywistnianie idei integracji europejskiej;
•    współdziałanie z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi mającymi ten sam cel działania.

Dla osiągnięcia tych celów Zakład podejmuje swe aktywności i projekty naukowo-dydaktyczne:
•    w sferze analitycznej i studialnej: poprzez prowadzenie działalności badawczej, seminaryjnej i konferencyjnej poświeconej występującym lub przewidywanym problemom związanym z procesami przekształcania się Europy oraz włączeniu Polski i innych państw naszego regionu do struktur integracyjnych;
•    w sferze informacyjnej: poprzez upowszechnianie wiedzy i informacji dotyczących europejskich procesów integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskich, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji i zbiorów bibliotecznych;
•    w sferze edukacyjnej: poprzez kształtowanie świadomości europejskiej Polaków; poprzez upowszechnienie wiedzy o tradycjach i kulturze innych państw poprzez wychowanie w tolerancji  i szacunku dla różnych tradycji oraz odmienności kulturowych, organizowanie wyjazdów studyjnych;
•    w sferze integracji międzyśrodowiskowej: krajowej i międzynarodowej poprzez inicjowanie i organizowanie różnych form kontaktów, spotkań i dyskusji  wielu reprezentantów środowisk społecznych i zawodowych zainteresowanych kwestiami związanymi z procesami integracji europejskiej.

Publikacje

Pełną listę najważniejszych zakładowych publikacji można znaleźć tutaj.

Współpraca

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:
•    L’Institut Européen des Hautes Etudes Internationales w Nicei;
•    Zentrum fur Europaische Integrationsforschung na Uniwersytecie w Bonn;
•    Instytucie Europejskim w Berlinie;
•    Centre International de Formation Européenne, CIFE w Berlinie;
•    Europaische Akademie Berlin;
•    Zentrum fuer Angewandte Politikforschung, Uniwersytet w Monachium.

Karedra Jeana Monneta

Informacje o katedrze dostępne na stronie  wnpid.amu.edu.pl/jmc .

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T U V W Z
Photo of Dr Alina Balczyńska-Kosman
starszy wykładowca 156
Telefon służbowy: 61 829 6545
Photo of Prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór
Kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską, profesor 231
Telefon służbowy: 061 829 6585
Photo of Mgr Joanna Jancz
doktorantka 168
Telefon służbowy: 61 829 6556
Telefon służbowy: 61 829 6528
Telefon służbowy: 61 829 6597