Zakład Badań Niemcoznawczych

O Zakładzie

Obszary naukowe, którymi zajmują się pracownicy Zakładu:

Polityka zagraniczna Niemiec w XX i XXI wieku

Stosunki polsko-niemieckie w XX i XXI w.

Integracja europejska

Rola Niemiec w procesie integracji europejskiej

Migracje w Europie

Publikacje

Najważniejsze zakładowe publikacje:

B. Koszel, J. Franzke, A. Sakson, Drogi wyjścia z kryzysu Unii Europejskiej. Perspektywa polska i niemiecka. Wege aus der Krise. Polnische und deutsche Standpunkte zur Europäischen Union, Poznań 2013.

J. Franzke, K. Kindelberger, B. Koszel, R. Krämer, A. Sakson, Die„dritte Generation“. Essays und Beiträge zu den deutsch-polnischen Beziehungen, Potsdam 2008.

Polacy i Niemcy w XXI wieku. Nowe oblicza partnerstwa?, red. B. Koszel, Poznań 2007.

Współpraca

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:

Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu w Poczdamie

Uniwersytet Przyjaźni Narodów Moskwie

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Łódzki

Konferencje

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:

Poznań, 13.06, 2013 Niemcy przed wyborami do Bundestagu 2013. Programy, kampanie, prognozy, org. Instytut Zachodni, Zakład Badań Niemcoznawczych WNPiD UAM,

10-12.10.2012 Poczdam, Hegemonie und Multipolarität.Weltordnungen im 21.Jahhundert, org. Rosa-Luxemburg-Stiftung, Zakład Badań Niemcoznawczych

Berlin,14-15 XI, 2008 konferencja nt. Deutsch-polnische Annaherungen.Die Buergerinitiativen, organizatorzy: Universitaet Potsdam, Polski Instytut Kultury,Zaklad badań Niemcoznawczych

Mikuszewo k. Poznania, 17-19.05. 2009, konferencja nt. Polityka wschodnia Unii Europejskiej, organizatorzy: Zakład Badań Niemcoznawczych, Universität Potsdam,

Poznań 20.10. 2011 POLSKA RZĄDZI  EUROPĄ. Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, Poznań, Zakład Badań Niecoznawczych, Fundacja Róży Luksemburg (przedstawicielstwo w Warszawie), Instytut Zachodni w Poznaniu, Wirtschafts-und Sozialwissenschaftliche  Fakultät der Universität Potsdam, Redakcja  „WeltTrends”

Poczdam, 25.11- 26.11.2011, Europa in der Euro-Krise: Solidarität oder Zerfall?, org. Zakład Badań Niemcoznawczych WNPiD UAM/Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam

Frankfurt/Oder-Słubice, 9 IX 2007, Die Polen und Deutschen im gemeinsamen Europa, Viadrina-Universität-Universität Potsdam- Zakład Badań Niemcoznawczych

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T U V W Z
Photo of Dr Adam Barabasz
starszy wykładowca 146
Telefon służbowy: 61 829 6524
Photo of Prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel
kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych 213
Telefon służbowy: 61 829 6567
Telefon służbowy: 61 829 65 58
Telefon służbowy: 61 829 6582