Zakład Badań Władzy Lokalnej i Samorządu

O Zakładzie

Działalność naukowa zakładu koncentruje się na badaniu szeroko rozumianego samorządu korporacyjnego, który obejmuje nie tylko związki terytorialne, ale również organizacje samorządu specjalnego. Wskazanie na wielowymiarowość procesu decentralizacji jest elementem wyróżniającym w skali kraju projekty realizowane przez zakład. Podstawowe pola badawcze obejmują:
•    prowadzenie prac naukowych dotyczących pozycji samorządu terytorialnego w systemie politycznym Polski,
•    określenie roli samorządu wojewódzkiego w procesie implementacji polityki spójności Unii Europejskiej,
•    badanie podstaw ustrojowych i kierunków działania samorządu terytorialnego w państwach Unii Europejskiej,
•    prowadzenie badań dotyczących roli samorządu gospodarczego w sferze reprezentowania interesów środowiska społecznego przedsiębiorców,
•    prowadzenie badań dotyczących miejsca samorządu zawodowego w zakresie reprezentowania interesów profesji zaufania publicznego,
•    badanie roli samorządu w systemie wieloszczeblowego zarządzania.

Publikacje

Najważniejsze zakładowe publikacje:

R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Warszawa 2012.
R. Kmieciak, P. Antkowiak, M. Balcerek, Współpraca środowiska gospodarczego z samorządem terytorialnym w aglomeracji poznańskiej, Poznań 2012.
P. Antkowiak, Samorząd zawodowy w Polsce, Warszawa-Poznań 2012.
B. Nawrot, J. Pokładecki (red.), Wielowymiarowość samorządności gminnej w Polsce, Poznań 2011.

Konferencje

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:

Czy w Polsce potrzebny jest samorząd gospodarczy i zawodowy? Spor o miejsce korporacji reprezentujących przedsiębiorców i profesje zaufania publicznego w państwie demokratycznym – konferencja odbyła się 27 maja 2011 r.

I Forum Gmin Aglomeracji Poznańskiej – konferencja odbyła się 24 maja 2013 r.

Polski samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem – osiągnięcia, niepowodzenia, wyzwania – konferencja odbyła się 29 listopada 2013 r.

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T U V W Z
Telefon służbowy: 61 829 6525
Telefon służbowy: 61 829 6534
Telefon służbowy: 61 829 6557
Photo of Prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak
Kierownik Zakładu Badań Władzy Lokalnej i Samorządu, profesor 242
Telefon służbowy: 61 829 6591
Photo of Dr Jacek Pokładecki
starszy wykładowca 150
Telefon służbowy: 61 829 6535