Dr Zbigniew Grochal » Zakład Dziennikarstwa

O Zakładzie

Pracownicy Zakładu Dziennikarstwa prowadzą badania nad systemami medialnymi w Polsce i na świecie, rodzajami i typami mediów, technologiami informacyjnymi, dziennikarstwem prasowym, radiowym, telewizyjnym, internetowym, nowymi mediami, uwarunkowaniami społeczno-politycznymi i prawno-organizacyjnymi działalności mediów, zawartością mediów oraz zadaniami i funkcjami mediów w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim.

Publikacje

Najważniejsze zakładowe publikacje:

W.Adamczyk, Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego, Poznań 2008.

R. Kowalczyk, Rynek współczesnych mediów lokalnych w Wielkopolsce. Studium medioznawczo-politologiczne, Poznań 2011.

R. Kowalczyk, Współczesna prasa lokalna w Wielkopolsce, Opole 2012.

R. Kowalczyk, Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce, Opole 2013.

M. Piechocki, „Głos Wielkopolski” wobec przeobrażeń społeczno-politycznych w latach 1945-1989, Poznań 2012.

J. Wyszyński, Wokół nielegalnej wymiany danych w internecie. Garść uwag o głównych aktorach spektaklu, [w:] T. Wallas (red.) Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, Poznań 2012.

Konferencje

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:
Cykliczne konferencje pod nazwą „Poznańskie seminaria teorii i praktyki mediów”, w których ramach zorganizowano do tej pory cztery spotkania:  „Wolność mediów – doświadczenia przeszłości, wyzwania przyszłości” (26 listopada 2012), „Media lokalne i regionalne w Polsce” (11 stycznia 2013), „Gazetka szkolna jako źródło informacji nie tylko szkolnej” (18 czerwca 2013) oraz „Wielkopolska w Europie regionów” (6 grudnia 2013).

 

Dr Zbigniew Grochal

starszy wykładowca 148
Telefon służbowy: 61 829 6526
Photo of Dr Zbigniew Grochal

Informacja biograficzna

Biogram

Zbigniew Grochal – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, którą ukończył w 1966 r. Aktor Teatru Wybrzeże w Gdańsku w latach 1966-1977, gdzie zagrał wiele głównych ról i otrzymał prestiżowe artystyczne nagrody. Ściśle współpracował z Ośrodkiem Telewizyjnym i Radiem Gdańsk. Od 1977 roku do dziś pracuje jako aktor w Teatrze Nowym w Poznaniu. Ma w swoim dorobku setki ról teatralnych, telewizyjnych, radiowych i filmowych oraz płytowych. Był Dyrektorem Programowym i Redaktorem Naczelnym Radia Obywatelskiego. Wykłada od wielu lat na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Był Dyrektorem Artystycznym Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży . Reżyser ponad dwudziestu spektakli teatralnych.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Dziennikarstwo radiowe
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 3. Retoryka i erystyka
 4. Sztuka aktorska i sztuka mówienia
 5. Ekspresja jako narzędzie komunikacji
 6. Pragmatyka językowa

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Pracownia radiowa
 2. Sztuka mówienia
 3. Retoryka i erystyka dziennikarska

Nagrody

Złota Odznaka ZSP

Odznaka Tysiąclecia

Złota Odznaka za działalność na rzecz Ludzi Niepełnosprawnych

Złoty Krzyż Zasługi

Laureat III Nagrody Vox Populi – ósma edycja plebiscytu „Mistrz Mowy Polskiej”

”Zasłużony Kulturze Gloria Artis”-Srebrny Medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

”Labor Omnia Vincit” Towarzystwa im. H. Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej

Nagroda Metropolity Poznańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Poezja
 2. Muzyka klasyczna i jazzowa
 3. Podróże

 

Kategorie: Współpracownicy