Zakład Studiów Nad Bezpieczeństwem

O Zakładzie

Obszary naukowe, którymi zajmują się pracownicy Zakładu:
• teoria bezpieczeństwa
• prawo bezpieczeństwa
• bezpieczeństwo zdrowia publicznego
• bezpieczeństwo ekologiczne
• bezpieczeństwo żywnościowe
• ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
• służby, inspekcje i straże
• ratownictwo
• zarządzanie w wypadkach i katastrofach (medycyna katastrof)
• zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
• ochrona infrastruktury krytycznej
• instytucje bezpieczeństwa narodowego
• stany nadzwyczajne w państwie
• projektowanie systemów bezpieczeństwa w infrastrukturze miejskiej
• międzynarodowe prawo humanitarne
• monitoring zagrożeń
• bezpieczeństwo militarne
• bezpieczeństwo ekonomiczne
• logistyka
• historia wojskowości
• bezpieczeństwo międzynarodowe (strategie bezpieczeństwa państw, organizacje międzynarodowe i regionalne, międzynarodowe relacje wojskowe)
• terroryzm międzynarodowy
• technika wojskowa (w szczególności lotnictwo)
• ochrona informacji niejawnych
• integracja Polski z Unią Europejską
• Niemiecka Europa
• finanse publiczne Unii Europejskiej
• kryzys Euro i jego skutki dla państw członkowskich
• bezpieczeństwo komunikacyjne w układzie metropolii, kraju, Europy
• Straże gminne w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego
• gry decyzyjne
• teoria gier

Publikacje

Najważniejsze zakładowe publikacje:

Bezpieczeństwo epidemiologiczne. Postępy metodologii badań, red. J. Konieczny, Inowrocław-Poznań 2013.
Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Postępy metodologii badań, red. J. Konieczny, Inowrocław-Poznań 2012.
Bezpieczeństwo w środowisku pracy, red. J. Konieczny, Inowrocław-Poznań, 2011.
J. Konieczny, H. Wawrzynowicz, J. Mydlarska, Psychologia bezpieczeństwa. Kompendium, Jarocin 2011.
Ratownictwo w Polsce .Lata 1990-2010, red. J. Konieczny, Warszawa-Poznań-Inowrocław 2009.
Administracja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkopolsce: służby, inspekcje i straże, red. J. Konieczny, Poznań 2010.
J .Konieczny, Nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe. Leksykon administracji publicznej, Poznań 2009.
M. Skarżyński, Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym w okresie I Wojny Światowej, Kalisz 2013.
M. Skarżyński, Wojny lokalne i konflikty zbrojne po II wojnie światowej. Aspekty naftowe, Warszawa 2008.
Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej, red. M. J. Tomaszyk, J. M. Fiszer, Warszawa 2013.

Konferencje

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:

I  Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeństwem. Człowiek-Technika-Środowisko, 14-15 stycznia 2014 r.

Inteligentny transport to bezpieczne i sprawne miasto w zintegrowanym ruchu komunikacyjnym aglomeracji Poznania. Wnioski i rekomendacje na przyszłość, 17 czerwca 2014 r.

XIX Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Ratownictwo medyczne. Stan aktualny, wnioski i rekomendacje na przyszłość, 13-14 maja 2014 r.

XVIII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Bezpieczeństwo epidemiologiczne – postępy metodologii badań  23 – 24 kwietnia 2013 r.

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T U V W Z
Telefon służbowy: 61 829 6619
Telefon służbowy: 61 829 6556
Telefon służbowy: 61 829 66 19
starszy wykładowca 234
Telefon służbowy: 61 829 6579
Photo of Dr Maciej Karczewski
starszy wykładowca 173
Telefon służbowy: 61 829 6561
Photo of Prof. zw. dr hab. Jerzy Konieczny
kierownik Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem 210
Telefon służbowy: 61 829 6563
Photo of Dr Maciej Magiera
starszy wykładowca 254
Telefon służbowy: 61 829 6621
Telefon służbowy: 61 829 6579
Telefon służbowy: 61 829 6613