Zakład Studiów Strategicznych

O Zakładzie

Konferencje oraz seminaria naukowe organizowane lub współorganizowane przez Zakład:

– Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie

– Liberalizm a wojna

– Człowiek-technika-środowisko. Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeństwem

– Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski

– Relations between the European Union and Egypt

– Zawód ,,szpieg’’- praktyczne i teoretyczne aspekty pracy wywiadowczej

– Old and new forms of dependency. Attempts at forecasting

– Beyond Europe. Politics and change in regional and global affairs

– Zaangażowanie Polski i Niemiec w ramach misji NATO w Afganistanie

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę internetową Zakładu.

Publikacje

Najważniejsze zakładowe publikacje:

Najważniejsze publikacje Zakładu Studiów Strategicznych:

The Faces of Terrorism, ed. S. Wojciechowski, Poznań 2006.

Zimna wojna (1946-1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego, red. B. Koszel, S. Wojciechowski, Poznań 2007.

The Modern Terrorism and its Forms, eds. T. Wallas, S. Wojciechowski, Poznań 2007.

– P. Ebbig, R. Fiedler, A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych, Poznań 2007.

Terrorist Pandora’s Box. Analysis of  Chosen  Terrorist Issue, eds. J. Babiak , S. Wojciechowski, Poznań 2008.

Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, red. R. Fiedler, S. Wojciechowski, Poznań 2008.

– R. Fiedler, Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991-2009, Poznań 2010.

– A. Wejkszner, Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie Salafickiego Ruchu Globalnego Dżihadu, Poznań 2010.

– S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku, Pojęcie- przejawy-przyczyny, Poznań 2013.

Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, red. S. Wojciechowski, A. Wejkszner, Warszawa 2013.

Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, eds. S. Wojciechowski, A. Potyrała, Berlin 2013.

– S. Wojciechowski, The Hybridity of Terrorism, Berlin 2013.

– R. Fiedler, Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej. Dylematy i wyzwania, Poznań 2014.

Relations between the European Union and Egypt after 2011 – Determinants, Areas of Cooperation and Prospects, eds.  A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski, Berlin 2015.

– A. Sakson, Głód jako współczesny problem globalny, Toruń 2015.

– A. Wejkszner, Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu?, Warszawa 2016.

– S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Warszawa 2017.

– A. Wejkszner, Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?, Warszawa 2017.

– A. Wejkszner, Samotne wilki kalifatu? Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dżihadystyczny w Europie Zachodniej, Warszawa 2018.

„Przegląd Strategiczny’’ numery 1-10.

Konferencje

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:
Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie
Liberalizm a wojna
Człowiek – technika-środowisko – Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeństwem
Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T U V W Z
Photo of Prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski
kierownik Zakładu Studiów Strategicznych 220
Telefon służbowy: 61 829 6574
Telefon służbowy: 61 829 6594
Telefon służbowy: 61 829 6623
Telefon służbowy: 61 829 6573