Zakład Studiów Strategicznych

O Zakładzie

Obszary naukowe, w których specjalizuje się Zakład:

– bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe;

– studia strategiczne;

– wojny, konflikty i punkty zapalne we współczesnym świecie;

– tendencje dezintegracyjne (np. terroryzm, separatyzm, fundamentalizm itp.);

– problemy globalne.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę internetową Zakładu.

Publikacje

Najważniejsze zakładowe publikacje:

The Faces of Terrorism, red. S. Wojciechowski, Poznań 2006.
Zimna wojna (1946-1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego, red. B. Koszel, S. Wojciechowski, Poznań 2007.
The Modern Terrorism and its Forms, red. T. Wallas, S. Wojciechowski, Poznań 2007.
P. Ebbig, R. Fiedler, A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych, Poznań 2007.
Terrorist Pandora’s Box. Analysis of  Chosen  Terrorist Issue, red. J. Babiak , S. Wojciechowski, Poznań 2008.
Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, red. R. Fiedler, S. Wojciechowski, Poznań 2008.
R. Fiedler, Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991-2009, Poznań 2010.
A. Wejkszner, Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie Salafickiego Ruchu Globalnego Dżihadu, Poznań 2010.
S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku, Pojecie- przejawy-przyczyny, Poznań 2013.
Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, red. S. Wojciechowski, A. Wejkszner, Warszawa 2013.
Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, red. S. Wojciechowski, A. Potyrała, Berlin 2013.
S. Wojciechowski, The Hybridity of Terrorism, Berlin 2013.
R. Fiedler, Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej. Dylematy i wyzwania, Poznań 2014.
„Przegląd Strategiczny” nr 1-6

Konferencje

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:
Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie
Liberalizm a wojna
Człowiek – technika-środowisko – Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeństwem
Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T U V W Z
Photo of Prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski
kierownik Zakładu Studiów Strategicznych 220
Telefon służbowy: 61 829 6574
Telefon służbowy: 61 829 6594
Telefon służbowy: 61 829 6623
Telefon służbowy: 61 829 6573