Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego

O Zakładzie

Główne obszary badawcze to: systemy medialne, prawo prasowe, komunikowanie polityczne, badania nad językiem mediów.
Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego wraz z Zakładem Dziennikarstwa WNPiD UAM oraz Polskim Towarzystwem Naukowym Prawa Prasowego organizuje od 2012 r. cykl konferencji zatytułowanych „Poznańskie seminaria teorii i praktyki mediów”. Ideą tego projektu jest   stworzenie wspólnej płaszczyzny wymiany poglądów przez badaczy problematyki środków społecznego przekazu i przedstawicieli praktyki (dziennikarzy, redaktorów naczelnych, właścicieli przedsiębiorstw medialnych, polityków), w kluczowych kwestiach funkcjonowania prasy, radiofonii i telewizji w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości rynku medialnego. Dorobek konferencji dostępny jest w formie zapisów audio-wideo na stronie WNPiD UAM i PTNPP.

Profil Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Facebooku

Publikacje

Najważniejsze zakładowe publikacje:

News in Europe, Europe, Europe on News, red. A. Stępińska, Berlin 2011.

J. Skrzypczak, Polityka medialna w okresie wdrażania radiofonii i telewizji cyfrowej , Poznań 2011.

D. Piontek, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011.

Zdrowie: problem medyczny, prawny, polityczny? tom I, red. T. Gardocka, T. Maksymiuk, J. Skrzypczak (przy współpracy Bartosza Hordeckiego), Poznań-Warszawa 2012.

M. Barańska, Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji. studium politologiczno-prawne, Poznań 2012

D. Piontek, B. Hordecki, S. Ossowski, Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach, Poznań 2013.
Media lokalne i regionalne – nierozwiązane problemy, nowe wyzwania, red. D. Bychawska, D. Głowacka, Warszawa 2013.

Współpraca

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:

Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

European University Institute, Robert Schuman for Advanced Scientes, Centre for Media Pluralism i Media Freedom we Florencji

Konferencje

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:

Międzynarodowa konferencja „Profesjonalizacja dziennikarstwa „- 28.11.2013 r. – organizowana w ramach grantu MNiSW,

Międzynarodowa konferencja „Nowe media „- 12.12.2013 r. – organizowana w ramach grantu MNiSW,
Selekcja materiałów w mediach – 6.04.2013 r.

Media lokalne i regionalne w Polsce – 11.1.2013 r.

Wolność mediów – doświadczenia przeszłości, wyzwania przyszłości,

Digital or Analog – 5.11.2013 r.

„Polityka medialna w Polsce – bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji”. 23.10.2013

„Gazetki szkolne źródłem informacji nie tylko szkolnych” 18.6.2013 r.

Tabloidyzacja dyskursu publicznego w Polsce – 18.05.2012 r.

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T U V W Z
Photo of prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak
Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego 212
Telefon służbowy: 61 829 6565 Strona www: Google Scholar
Telefon służbowy: 61 829 6547
Telefon służbowy: 61 829 6565
Telefon służbowy: 61 829 6573
Telefon służbowy: 61 829 6557