Zakład Teorii Polityki

O Zakładzie

Zakład Teorii Polityki przede wszystkim koncentruje się na wspieraniu własnych aktywności i zainteresowań naukowych pracowników Zakładu. Jest to tym bardziej istotne, iż większość adiunktów zbliża się do finalizowania swoich przewodów habilitacyjnych. W roku 2014 pracownicy Zakładu zgłosili wspólnie 3 projekty grantów do Narodowego Centrum Nauki, z których jeden przeszedł do ostatniego etapu. Obecnie wnioski te są wznawiane; niemniej jednak samo ich przygotowanie stało się forum integracji pracowników Zakładu.  Profesor Marek Żyromski w coraz większym stopniu koncentruje swoje zainteresowania badawcze na kwestiach władzy, ze szczególnym naciskiem na problematykę istoty władzy totalitarnej. Dr Małgorzata Kołodziejczak zajmuje się nowymi i niekonwencjonalnymi teoriami w badaniach politologicznych. Dr Marcin Rachwał swoje zainteresowania funkcjonowaniem demokracji bezpośredniej prowadzi również w ramach tzw. „inicjatywy helweckiej”. Dr Remigiusz Rosicki analizuje rynek paliw w Polsce.

Publikacje

Najważniejsze zakładowe publikacje:

M. Rachwał, Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Warszawa 2010;
M. Żyromski, Teorie elity a systemy polityczne, Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM 2007.
M. Żyromski, Ideology, propaganda and symbols of power. The example of capital of Rome, Poznan 2009.
M. Żyromski, The Three „Founding Fathers” of Elites’s Theory: Mosca, Pareto and Michels, Poznan 2012.

Konferencje

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:

Inicjatywa Helwecka (Szwajcaria, dr Marcin Rachwał)

Staże naukowe i kwerendy biblioteczne w Rzymie, Londynie i Berlinie (prof. Marek Żyromski)

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T U V W Z
Telefon służbowy: 61 829 6569
doktorant 167
Telefon służbowy: 61 829 65 55
Photo of Dr Piotr Lissewski
adiunkt 260
Telefon służbowy: 61 829 6620
Photo of dr Marcin Rachwał
adiunkt 151
Telefon służbowy: 61 829 6536
Telefon służbowy: 61 829 6544 Strona www: www.remigiuszrosicki.pl
Photo of Dr Julita Runc
adiunkt 215
Telefon służbowy: 61 829 6569
Photo of Prof. zw. dr hab. Marek Żyromski
kierownik Zakładu Teorii Polityki 218
Telefon służbowy: 61 829 6572