Prestiż, władza, pieniądze – VI Kongres Naukowych

W tym roku zmieniamy formułę wydarzenia. Wybraliśmy jeden temat przewodni – Prestiż, władza, pieniądze – trzy katalizatory działania człowieka w sferze publicznej, natomiast każdego zainteresowanego uczestnictwem zachęcamy do wybrania i zapisania się do jednego z 6 paneli dyskusyjnych:
1. Polityka społeczna państw Europy – wyzwania XXI wieku
2. Azja – kontynent kontrastów. Wybrane problemy państw azjatyckich XXI w.
3. Partycypacja na poziomie lokalnym
4. Popkultura i jej produkty w obecnej rzeczywistości
5. Punkty zapalne w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku
6. Współczesne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa


Planujemy również publikację najlepszych artykułów zaprezentowanych podczas Kongresu w czasopiśmie naukowym studentów i doktorantów WNPiD „Refleksje”. Dodatkowo, dla autorów najlepszych wystąpień przewidujemy drobne nagrody!

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy kongreskolnaukowychwnpid@gmail.com do 15 lutego 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich studentów i studentki oraz doktorantki i doktorantów!

Załączniki