Promocją książki „Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie”

W imieniu władz dziekańskich serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek), w sali 43 o godzinie 13.00. Wykład połączony z promocją książki zatytułowanej Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie wygłosi prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson. W spotkaniu seminaryjnym udział weźmie także Waldemar Mierzwa, redaktor i wydawca tomu. 

Tom otwiera niepublikowane wspomnienie autora pt. „Moja droga do Mazur” oraz 21 prac poświęconych problematyce losów historycznych, aspektów politologicznych i przemian społecznych na byłych ziemiach wschodniopruskich, stosunków narodowościowych na Warmii i Mazurach, Kraju Kłajpedzkim i Obwodzie Kaliningradzkim po 1945 r. oraz wybitnym twórcom mazurskim.