Przedstawiciele władz Wydziału na E-Governance Conference

Dziekan WNPiD prof. Andrzej Stelmach i Pani prodziekan prof. Magdalena Musiał-Karg biorą udzial w Tallin E-Governance Conference. Dziekani spotkali się m.in. z dr. Priitem Vinkelem, szefem Estońskiego Biura Wyborczego. Spotkanie poświęcone było systemowi i-glosowania w Estonii i jego wykorzystania w ostatnich elekcjach.
Konferencja, która odbyła się w dniach 29-30 maja zgromadziła wiodących ekspertów w zakresie e-administracji, procesów decyzyjnych i społeczeństwa obywatelskiego.  W spotkaniu udział wzięli m.in. Prezydent Estonii, członkowie rządu estońskiego, szefowie resortów odpowiedzialnych za cyfryzację i rozwój technologii informacyjnych z całego świata.