Przydział w Domach Studenckich na rok akademicki 2017/2018

Informujemy że do dnia 17 lipca 2017 roku, studenci którzy otrzymali przydział mają obowiązek, według zarządzenia Rektora, potwierdzić w Dziekanacie(pokój 46), wolę zamieszkania w Domu Studenckim w roku akademickim 2017/2018. Niepotwierdzenie przyjęcia miejsca w Domu Studenckim jest równoznaczne z odebraniem przydziału i przekazaniem następnej osobie. Potwierdzenie chęci zamieszkania i rezygnacji z przyznanego miejsca w D.S można przesyłać pocztą na adres pocztowy dziekanatu lub adres elektroniczny aldona.mizera@amu.edu.pl. Złożenie rezygnacji w wyżej wymienionym terminie zwalnia studenta z konieczności wniesienia opłaty za okres od przyznania do pozbawienia go miejsca w akademiku.

Szczegółowe informacje oraz wykaz osób którym przyznano miejsce w domu studenckich dostępne w załączniku.

Załączniki