Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Kingi Przybysz

Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Kingi Przybysz pt.: „Świeckie czy wyznaniowe? Wizja państwa polskiego w prasie katolickiej w latach 2005-2015″, która odbędzie się 8 października 2018 roku o godzinie 1000 w gmachu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ulicy Umultowskiej nr 89A (sala nr 43).

Natomiast publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Piotra Kaczmarka pt.: „Geopolityczny wymiar rywalizacji Stanów Zjednoczonych Ameryki i Chińskiej Republiki Ludowej po zimnej wojnie” odbędzie się w dniu 15 października 2018 roku o godzinie 1000 w gmachu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ulicy Umultowskiej nr 89A (sala nr 43).

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie tych wiadomości społeczności akademickiej Państwa jednostki.