Rejestracja na egzamin certyfikacyjny B2 – II termin

Egzamin certyfikacyjny z języków nowożytnych – II termin na poziomie B2 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich odbędzie się 7 września 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30.

Rejestracja żetonowa odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl w terminie od 30 sierpnia 2017 r. od godz. 9.00 do 5 września 2017 r. do godz. 24.00  

Podczas rejestracji na egzamin prosimy zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.
Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty.
UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą dopuszczone do egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Każdy student studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na egzamin certyfikacyjny z danego języka. Żetony zostaną nadane także studentom, którzy nie zaliczyli egzaminu w I terminie (pierwsze podejście). Studenci z warunkowym zaliczeniem egzaminu zobowiązani są zgłosić się do Szkoły Językowej UAM celem nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Szkoła Językowa UAM (lektorat@amu.edu.pl; tel. 61 829 29 57)

Szczegółowe informacje odnośnie egzaminu certyfikacyjnego podane są na stronie Szkoły Językowej UAM (zakładka: Egzamin certyfikacyjny).