Rejestracja na lektoraty języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych  II stopnia

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 25 września 2017 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 15 października 2017 r. do godz. 24.00. Studenci naszego Wydziału będą mogli rejestrować się od godziny 13:00.

 Studenci I roku drugiego stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany przez Wydział. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+.
UWAGA: 
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!