Rejestracja na lektoraty z języków obcych w semestrze letnim

8 lutego 2018 r. od godz. 13.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i trwać będzie do 4 marca 2018 r. do godz. 24.00. Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 7 lutego 2018 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania.

Studenci II roku otrzymują żeton według poniższego schematu:

– student, który w semestrze zimowym 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze letnim 2017/2018 otrzyma żeton na poziom B21.

– student, który w semestrze zimowym 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B21,
w semestrze letnim 2017/2018 otrzyma żeton na poziom B22.

– student, który w semestrze zimowym 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

 

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego.