Rejestracja prac dyplomowych do 30.09

Na podstawie par. 63 Regulaminu Studiów UAM warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie 30 września.

UWAGA! Należy uwzględnić czas potrzebny na: złożenie podania o rejestrację pracy dyplomowej przez USOSweb, przetworzenie podania w dziekanacie, wprowadzenie pracy do APD, sprawdzenie pracy przez promotora, wydrukowanie pracy oraz podpisanie pracy przez promotora – może to zająć kilka dni.

Aby złożyć pracę w terminie należy więc bezwzględnie przestrzegać poniższej procedury:

  1. Najpóźniej dnia 28.09.2018 student WNPiD musi złożyć w USOSweb podanie „Rejestracja pracy dyplomowej” (instrukcja składania podań).
    Dziekanat przed akceptacją podania rozlicza studenta z przedmiotów wymaganych programem studiów – dlatego w momencie składania podania student musi mieć wpisane do systemu USOSweb oceny ze wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów łącznie z ostatnią oceną z seminarium dyplomowego.
    UWAGA! Podania złożone w USOSweb widoczne są w dziekanacie zawsze następnego dnia – podania złożone 28.09 dziekanat rozpatruje 29.09.
    Po pozytywnym rozpatrzeniu podania student uzyskuje dostęp do systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych) – http://apd.amu.edu.pl/. Dostęp do APD przyznawany jest najczęściej do końca dnia, w którym podanie jest rozpatrywane.
  2. Student zgodnie z instrukcją dostępną na stronie APD (instrukcja) uzupełnia w APD dane dot. pracy oraz ładuje plik z pracą po czym przekazuje pracę do akceptacji przez promotora.
  3. Promotor sprawdza pracę. Praca po zaakceptowaniu przechodzi w APD do kroku 4. Dopiero zaakceptowaną pracę można pobrać z APD i wydrukować. Należy pobrać specjalną wersję do druku, zawierającą na dole każdej strony (począwszy od strony 5) specjalne kody kontrolne. Tylko taka wersja pracy zostanie przyjęta przez dziekanat.
  4. Wydrukowana praca z podpisem promotora musi zostać złożona w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie 1.10.2018.

Pozostałe informacje dla studentów kończących studia na WNPiD w r. akad. 2017/2018 znajdują się na stronie https://wnpid.amu.edu.pl/dla-studenta/informacje-dla-konczacych-studia/