Rejestracja prac dyplomowych

Na podstawie par. 63 Regulaminu Studiów UAM warunkiem ukończenia studiów w roku akademickim 2016/2017 jest złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie 30.09.2017.

UWAGA! Należy uwzględnić czas potrzebny na: złożenie podania o rejestrację pracy dyplomowej przez USOSweb, przetworzenie podania w dziekanacie, wprowadzenie pracy do APD, sprawdzenie pracy przez promotora, wydrukowanie pracy oraz podpisanie pracy przez promotora – może to zająć kilka dni.

Aby złożyć pracę w terminie należy więc bezwzględnie przestrzegać poniższej procedury:

  1. Najpóźniej dnia 28.09.2017 student WNPiD musi złożyć w USOSweb podanie „Rejestracja pracy dyplomowej” (instrukcja składania podań).

Dziekanat przed akceptacją podania rozlicza studenta z przedmiotów wymaganych programem studiów – dlatego w momencie składania podania student musi mieć wpisane do systemu USOSweb oceny ze wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów łącznie z ostatnią oceną z seminarium dyplomowego.

UWAGA! Podania złożone w USOSweb widoczne są w dziekanacie zawsze następnego dnia – podania złożone 28.09 dziekanat rozpatruje 29.09.

Po pozytywnym rozpatrzeniu podania student uzyskuje dostęp do systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych) – http://apd.amu.edu.pl/. Dostęp do APD przyznawany jest najczęściej do końca dnia, w którym podanie jest rozpatrywane.

  1. Student zgodnie z instrukcją dostępną na stronie APD (instrukcja) uzupełnia w APD dane dot. pracy oraz ładuje plik z pracą po czym przekazuje pracę do akceptacji przez promotora.
  2. Promotor sprawdza pracę. Praca po zaakceptowaniu przechodzi w APD do kroku 4. Dopiero zaakceptowaną pracę można pobrać z APD i wydrukować. Należy pobrać specjalną wersję do druku, zawierającą na dole każdej strony (począwszy od strony 5) specjalne kody kontrolne. Tylko taka wersja pracy zostanie przyjęta przez dziekanat.

  3. Wydrukowana praca z podpisem promotora musi zostać złożona w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie 30.09.2017.

 

Pozostałe informacje dla studentów kończących studia na WNPiD w r. akad. 2016/2017 znajdują się na stronie https://wnpid.amu.edu.pl/dla-studenta/informacje-dla-konczacych-studia/