Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2018/2019

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 19 września 2018 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 7 października 2018 r. do godz. 24.00.

Dla studentów WNPiD rejestracja żetonowa rozpocznie się 0 13:00. Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 18 września 2018 r.

Studenci otrzymują żeton według poniższego schematu:

– student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie A2,
w semestrze zimowym 2018/2019 otrzyma żeton na poziom B1.

– student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze zimowym 2018/2019 otrzyma żeton na poziom B21.

– student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B21,
w semestrze zimowym 2018/2019 otrzyma żeton na poziom B22.

– student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

UWAGA:

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Kontakt: mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium
Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, Wydział Neofilologii