Rektor Wallas z Medalem UMCS!

Prof. Tadeusz Wallas otrzymał Medal Amicis Universitas Mariae Curie-Skłodowska w uznaniu zasług dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz wieloletniej i bardzo owocnej współpracy z Wydziałem Politologii. Wręczenie medalu miało miejsce podczas IV Kongresu Politologii w Lublinie, w dniu 19 września 2018 r.