Ruszył program BestStudentGrant!

Best Student GrantKonkurs skierowany jest do studentów I lub II roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. O grant mogą ubiegać się najlepsi maturzyści oraz laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

Do zdobycia:

  • Granty na realizację studenckich projektów badawczych.
  • 5000 zł dla najlepszych studentów.
  • Możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach, zakupy literatury oraz oprogramowania.
  • Honorarium dla grantobiorcy.

Regulamin

HARMONOGRAM

16.10.2017 – informacja o naborze wniosków rozesłana drogą e-mailową i  zamieszczone na stronie www UAM
2-15.11.2017 – składanie wniosków grantowych (sekretariat prorektora ds. kształcenia lub skan wniosku na adres beststudent@amu.edu.pl)
do 24.11.2017 – ocena formalna wniosków
do 12.12. 2017 – ocena merytoryczna wniosków
15.12.2017 – posiedzenie kapituły, przyznanie grantów
18.12.2017 – uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców
od 1.01.2018 do 30.09.2018 – realizacja grantu
do 30.11.2018 – rozliczenie grantu – złożenie sprawozdania

Załączniki