Druga tura zapisów na przedmioty do wyboru (ścieżki)

Została uruchomiona druga tura zapisów na przedmioty do wyboru oferowane przez WNPiD w semestrze zimowym 2018/2019 na studiach stacjonarnych w Poznaniu.

Druga tura jest turą ostatnią – po jej zakończeniu nie będzie możliwości zapisania ani wypisania się z przedmiotu.

Druga tura będzie otwarta do poniedziałku 22.10.2018 r.

Wykaz uruchomionych przedmiotów do wyboru

Zasady zaliczania przedmiotów do wyboru

Limity miejsc i stan zapełnienia grup są takie, jak w momencie zakończenia I tury zapisów.

W wyjątkowych sytuacjach za zgodą prowadzącego zajęcia student może zostać dopisany do przedmiotu poza zapisami w USOSie. W tym celu należy pobrać z dziekanatu specjalny formularz wniosku i po wypełnieniu go wraz z podpisem prowadzącego zajęcia złożyć w dziekanacie. Wnioski będzie można pobierać i składać w dziekanacie po zakończeniu II tury zapisów w USOSweb (po 22 października).

Przypominamy, że ilość przedmiotów które należy zaliczyć na poszczególnych kierunkach określona jest w planach studiów. Uczestnictwo w zajęciach, które nie są objęte planem studiów, jest płatne: szczegóły na stronie zasady zaliczania przedmiotów do wyboru [>>].

Każdy student, który chce uczęszczać w tym semestrze na wybrany przedmiot, zobowiązany jest do zapisania się do odpowiedniej grupy za pomocą systemu USOSweb: usosweb.amu.edu.pl (INSTRUKCJA ZAPISÓW)

Zapisanie się na przedmiot zobowiązuje studenta do uczęszczania na zajęcia i do przystąpienia do zaliczenia, a w przypadku wybrania większej liczby przedmiotów niż określono w planie studiów – do wniesienia opłaty za przedmioty dodatkowe.
W przypadku rezygnacji z zajęć należy wypisać się z przedmiotu przed zakończeniem rejestracji.

Druga tura jest turą ostatnią – po jej zakończeniu nie będzie możliwości zapisania ani wypisania się z przedmiotu.

Liczba miejsc w grupach jest ograniczona – decyduje kolejność zapisów.