Zasady zaliczania przedmiotów do wyboru (ścieżek) w r. akad. 2018/2019

UWAGA STUDENCI
WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA UAM
(studia stacjonarne w roku 2018/2019)

Udział w zajęciach z grupy przedmiotów do wyboru (tzw. ścieżek) prowadzonych w formie wykładu, konwersatorium lub seminarium jest obowiązkiem studentów wszystkich specjalności na kierunku:

A. POLITOLOGIA:

 • II rok studiów drugiego stopnia w wymiarze – 60 godz. (jeden przedmiot w semestrze zimowym i jeden przedmiot w semestrze letnim po 30 godz.);
 • III rok studiów pierwszego stopnia w wymiarze – 150 godz. (dwa przedmioty w semestrze zimowym i trzy przedmioty w semestrze letnim po 30 godz.).

B. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

 • II rok studiów drugiego stopnia w wymiarze – 60 godz. (jeden przedmiot w semestrze zimowym i jeden przedmiot w semestrze letnim po 30 godz.);
 • III rok studiów pierwszego stopnia w wymiarze – 120 godz. (dwa przedmioty w semestrze zimowym i dwa przedmioty w semestrze letnim po 30 godz.).

C. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 • II rok studiów drugiego stopnia w wymiarze – 60 godz. (jeden przedmiot w semestrze zimowym i jeden przedmiot w semestrze letnim po 30 godz.);
 • II rok studiów drugiego stopnia w języku angielskim w wymiarze – 90 godz. (dwa przedmioty w semestrze zimowym i jeden przedmiot w semestrze letnim po 30 godz.);
 • III rok studiów pierwszego stopnia w wymiarze – 150 godz. (trzy przedmioty w semestrze zimowym i dwa przedmioty w semestrze letnim po 30 godz.).

D. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 • II rok studiów drugiego stopnia w wymiarze – 60 godz. (jeden przedmiot w semestrze zimowym i jeden przedmiot w semestrze letnim po 30 godz.);
 • III rok studiów pierwszego stopnia w wymiarze – 150 godz. (trzy przedmioty w semestrze zimowym i dwa przedmioty w semestrze letnim po 30 godz.).

E. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM:

 • II rok studiów drugiego stopnia w języku angielskim w wymiarze – 90 godz. (dwa przedmioty w semestrze zimowym i jeden przedmiot w semestrze letnim po 30 godz.);
 • III rok studiów pierwszego stopnia w wymiarze – 120 godz. (dwa przedmioty w semestrze zimowym i dwa przedmioty w semestrze letnim w wymiarze 30 godz.).

Zajęcia takie będą rozliczane łącznie za dwa ostatnie semestry tj. zaliczenie przewidzianych planem studiów ścieżek w III semestrze na studiach drugiego stopnia lub na V semestrze studiów pierwszego stopnia, spowoduje zmniejszenie obciążenia dydaktycznego w semestrze ostatnim. Jednak, zgodnie z par. 12 ust. 2 Regulaminu studiów „wybrany przez studenta moduł (przedmiot) staje się dla niego modułem (przedmiotem) obowiązkowym”. Brak jego zaliczenia prowadzi do powtarzania roku w zakresie niezaliczonego przedmiotu. Student może uczestniczyć w zajęciach z większej liczby przedmiotów. Jednak tego typu dodatkowa usługa edukacyjna jest płatna i wynosi 200 PLN za każdy przedmiot przekraczający limit, o którym mowa w pkt. A, B, C, D i E.

Dziekan WNPiD UAM
Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach